KALENDER
02 August
15:00 Gudstjeneste i Lønset Menighet
11 Oktober
16:30 Økumenisk storsamling, Oppdal baptistkirke

Andre arrangementer

9 juli kl 20:00 Oppdal kirke
Sommerkonsert

23 juli kl 20:00 Oppdal kirke
Sommerkonsert

6 august kl 20:00 Oppdal kirke
Sommerkonsert

6 september kl 10:30 Mjuklia
Familiedag

 

Vi avlyser alle gudstjenester i Oppdal inntil videre.

De planlagte gudstjenestene i Oppdal kirkeer avlyst inntil videre.

Oppdal kirke følger utviklingen og spredningen av coronaviruset, med tanke på sikkerheten til våre besøkende og ansatte.  Smittesituasjonen er uklar og endrer seg raskt.  Vi ønsker ikke å skape krisestemning, men må ta situasjonen på alvor og være føre var.  I solidaritet med dem som er i risikogruppene og av samfunnsmessige hensyn vil vi derfor gjøre noen tiltak for å begrense mulighetene for at vi bidrar til å unødvendig spre smitten.  På grunn av fare for Korona-smitte, blir det ikke holdt offentlige gudstjenester i Nidaros
bispedømme førstkommende og neste helg. Dåp og begravelse gjennomføres, men med
begrenset antall deltagere.
- Som kirke må vi ta vårt ansvar for å begrense smitten, sier stiftsdirektør Steinar Skomedal.
Fra i dag av iverksettes derfor følgende tiltak.
1) Alle offentlige gudstjenester avlyses.
2) Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet
settes et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie.
3) Innmeldte dåp gjennomføres som planlagt, men i en lukket gudstjeneste. Deltagelsen
begrenses til et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie og faddere.
4) Øvrige arrangement og samlinger som har et potensiale på mer enn 50 deltagere
avlyses.
5) Der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.
6) Ytterligere tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.
Selv om disse tiltakene og avlysingene settes i verk, ønsker kirken å være til stede i den
utrygghet som mange kjenner akkurat nå. Det kan fremdeles skje i mindre sammenhenger, i
samtaler og ikke minst digitalt og på telefon.
- Kirken har alltid vært et sted for å søke oppmuntring og støtte, og vi er her for alle som
trenger det. Samtidig er det viktig å «ta en for laget». Det er nestekjærlighet og solidaritet i
praksis, sier biskop Herborg Finnset.
Se for øvrig informasjon på våre nettsider kirken.no/nidaros.
----------------------------
Kontaktpersoner:
- Stiftsdirektør Steinar Skomedal, ss859@kirken.no – 928 02 499
- Kommunikasjonsrådgiver Magne Vik Bjørkøy, mb499@kirken.no – 907 89 950

  
Av: Øystein Illøkken   Publisert: 12.03.2020
 
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Tlf.: 72 40 42 90

P.g.a Korona smittefare er
KONTORET STENGT
FOR BESØKENDE


Sommertelefontider:
- Tirsdager  kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager kl. 10:00 - 14:00

Ta gjerne kontakt!

http://www.oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 http://www.oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB

Linker
»
»
»
»
OPP
Dagens bibelord
Pålogging admin

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Oppdalsmenighetene. Powered by KWeb fra kirkedata.no