KALENDER
07 Juni
11:00 Høymesse, Oppdal kirke
14 Juni
11:00 Gudstjeneste i Oppdal Kirke
21 Juni
11:00 Høymesse, Oppdal kirke
28 Juni
11:00 Gudstjeneste i Oppdal Kirke
19:00 Kveldsmesse, Eysteinkyrkja
05 Juli
11:00 Høymesse, Lønset kirke
12 Juli
11:00 Høymesse, Oppdal kirke
19 Juli
11:00 Høymesse, Oppdal kirke
26 Juli
11:00 Gudstjeneste i Oppdal Kirke
02 August
11:00 Høymesse, Oppdal kirke
09 August
11:00 Høymesse, Oppdal kirke
19:00 Kveldsmesse, Eysteinkyrkja
16 August
12:00 Utegudstjeneste, Oppdal menighet
23 August
11:00 Gudstjeneste, Oppdal misjons- og menighetshus
30 August
11:00 Skolestartgudstjeneste, Oppdal kirke

Gudstjenesteropptak

Pinsedag kl 11:00 Direkte sending
31 mai 2020 fra Lønset kirke
se Facebook siden Oppdalskirkene
https://www.facebook.com/
oppdaloglonsetmenigheter/
?ref=bookmarks
 

Tårnagentgudstjeneste
10 mai 2020 https://youtu.be/R2CKM6pjwmY

4. søndag i påsketiden
3 mai 2020 https://youtu.be/rm3GntpME4g

3. søndag i påsketiden
26 april 2020 https://www.youtube.com/watch?v=Qhw0_oWLyME&t=1s

2. søndag i påsketiden
19 april 2020 https://www.youtube.com/watch?v=eaLkjLfh7uM

 

Oppdal kirkelige fellesråd søker kirkeverge i 100 % stilling

Oppdal kirkelige fellesråd søker kirkeverge i 100 % stilling.
Kirkevergen er daglig leder for fellesrådets virksomhet. Oppgavene  innebærer:
Personalansvar – Økonomistyring - Eiendomsforvaltning, inkludert gravplassforvaltning - Ledelse av menighetskontoret.  Sekretær og saksbehandler for fellesrådet - Planlegging og tilretteleggelse av fellesrådets virksomhet.
Foruten kirkeverge består staben av 5,7 årsverk fordelt på 9 personer. Vi forvalter 3 kirker: Lønset, Oppdal og Fagerhaug og Lønset og Oppdal kirkegårder.
I Oppdal misjons- og menighetshus (OMM) Aunevegen 22, Oppdal, har vi kontorer for flere ansatte, deriblant kirkevergen.
Vi ønsker oss en person med gode samarbeidsevner, ledererfaring, syn og interesse for media og sosiale plattformer, kjennskap og erfaring fra kirke- og kristent menighetsliv og gravferdsvirksomhet.  Må beherske norsk skriftlig og muntlig. Det er også viktig for oss at du er god på helhetstenkning i forhold til det offentlige, Den norske kirke og andre trossamfunn. Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.

Det er ønskelig med høyere utdanning der økonomi inngår.

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.

Lønns- og arbeidsvilkår følger Kirkens arbeidsgiverorganisasjons tariffbestemmelser.

Pensjonsinnskudd i KLP.

Spørsmål kan rettes til fung. kirkeverge Kjell Nakken 72 40 42 90.

Det er ønske om snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist 28. mai 2020.

  
Av: Øystein Illøkken   Publisert: 11.05.2020
 
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Tlf.: 72 40 42 90

P.g.a Korona smittefare er
KONTORET STENGT
FOR BESØKENDE


Telefontider på hverdager er
utvidet en periode framover.

- Tirsdager  kl. 09:00 - 15:00
- Onsdager kl. 09:00 - 15:00
- Torsdager kl. 09:00 - 15:00
- Fredager   kl. 09:00 - 15:00

Ta gjerne kontakt!

http://www.oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 http://www.oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB

Linker
»
»
»
»
OPP
Dagens bibelord
Pålogging admin

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Oppdalsmenighetene. Powered by KWeb fra kirkedata.no