Den Norske Kirke
Oppdalsmenighetene
KALENDER

lørdag 24 oktober
Oppdal kirke
søndag 25 oktober
Oppdal misjons- og menighetshus
søndag 1 november
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 8 november
Oppdal kirke
søndag 15 november
Oppdal misjons- og menighetshus
søndag 22 november
Oppdal kirke
søndag 29 november
Oppdal misjons- og menighetshus
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 6 desember
Oppdal kirke
Fagerhaug kirke
søndag 13 desember
Oppdal kirke
mandag 14 desember
Lønset kirke
søndag 20 desember
Oppdal kirke

Andre arrangementer

12. november Sangkveld på OMM

10. desember Sangkveld på OMM

14. januar Sangkveld på OMM

11. februar Sangkveld på OMM

11. mars Sangkveld på OMM

15 april Sangkveld på OMM


Oppdal kirkelige fellesråd søker kirkeverge i 100 % stilling

For mer info, trykk her

Oppdal kirkelige fellesråd søker kirkeverge i 100 % stilling.
Kirkevergen er daglig leder for fellesrådets virksomhet. Oppgavene  innebærer:
Personalansvar – Økonomistyring - Eiendomsforvaltning, inkludert gravplassforvaltning - Ledelse av menighetskontoret.  Sekretær og saksbehandler for fellesrådet - Planlegging og tilretteleggelse av fellesrådets virksomhet.
Foruten kirkeverge består staben av 5,7 årsverk fordelt på 9 personer. Vi forvalter 3 kirker: Lønset, Oppdal og Fagerhaug og Lønset og Oppdal kirkegårder.
I Oppdal misjons- og menighetshus (OMM) Aunevegen 22, Oppdal, har vi kontorer for flere ansatte, deriblant kirkevergen.
Vi ønsker oss en person med gode samarbeidsevner, ledererfaring, syn og interesse for media og sosiale plattformer, kjennskap og erfaring fra kirke- og kristent menighetsliv og gravferdsvirksomhet.  Må beherske norsk skriftlig og muntlig. Det er også viktig for oss at du er god på helhetstenkning i forhold til det offentlige, Den norske kirke og andre trossamfunn. Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.

Det er ønskelig med høyere utdanning der økonomi inngår.

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.

Lønns- og arbeidsvilkår følger Kirkens arbeidsgiverorganisasjons tariffbestemmelser.

Pensjonsinnskudd i KLP.

Spørsmål kan rettes til fung. kirkeverge Kjell Nakken 72 40 42 90.

Det er ønske om snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist 28. mai 2020.

Av: Øystein Illøkken   Publisert: 11.05.2020
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Tlf.: 72 40 42 90

P.g.a Korona smittefare er
KONTORET STENGT
FOR BESØKENDE
Uten avtale


Åpnings og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


- Tirsdager  kl. 10:00 - 14:00
- Onsdage   kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager kl. 10:00 - 14:00
- Fredager   kl. 10:00 - 14:00

Ta gjerne kontakt!

http://www.oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 http://www.oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB

Linker

OPP