Oppdal Kirkelige Fellesråd
Lønset menighet
KALENDER

lørdag 25 desember
Lønset kirke
søndag 2 januar
Lønset kirke
søndag 6 februar
Lønset kirke
søndag 6 mars
Lønset bedehus
søndag 3 april
Lønset kirke
fredag 15 april
Lønset kirke
søndag 17 april
Lønset kirke

Andre arrangementer 


Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Adresseavisen
Den Norske Kirke
OPP
Kontaktinfo

Her vil det etter hvert komme artikler og nyheter fra Lønset menighet.