Den Norske Kirke
Oppdalskirkene
KALENDER

søndag 14 mars
Oppdal kirke
søndag 21 mars
Oppdal kirke
torsdag 25 mars
søndag 28 mars
OMM
torsdag 1 april
Oppdal, BOAS
Oppdal helsesenter
Oppdal kirke
fredag 2 april
Oppdal kirke
Lønset kirke
lørdag 3 april
Bakksætra kapell
søndag 4 april
Oppdal kirke
Lønset kirke
mandag 5 april
Fagerhaug kirke
søndag 11 april
OMM
søndag 18 april
Oppdal kirke
søndag 25 april
OMM
torsdag 29 april
søndag 2 mai
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 9 mai
Oppdal kirke
torsdag 13 mai
St. Mikaels kapell
mandag 17 mai
Lønset kirke
Oppdal kirke
søndag 23 mai
OMM
Lønset kirke

Andre arrangementer

14. januar Sangkveld på OMM

11. februar Sangkveld på OMM

11. mars Sangkveld på OMM

15 april Sangkveld på OMM


KIRKEVALG 2015

Kirkevalg 2015 - Logo kirkevalg 2015

 

Valg av menighetsråd i Oppdal, Lønset og Fagerhaug sokn

        -frist for innlevering av kandidatlister

Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer i tiden

fram til 1. mai 2015. Forslag til kandidater til alle tre menighetsråd

kan meldes til Menighetskontoret i Oppdal, Aunevegen 22,

7340 OPPDAL, innen 15. april 2015.

Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet og

som senest i 2015 fyller 18 år.

Det er anledning til å levere inn alternativ kandidatliste innen fristen

1.mai 2015. Forslag til kandidatlister skal være underskrevet av  

10 stemmeberettigede. En av underskriverne skal oppføres som

kontaktperson. Kandidater skal være oppført med fornavn, eventuelt

mellomnavn, etternavn og alder. Kandidatlisten skal ordnes i

prioritert rekkefølge (ikke alfabetisk). Kandidatlister bør ha minst

40 prosent representasjon av hvert kjønn, og minst 20 prosent

representasjon av ungdom under 30 år.

Kirkevalget finner sted 14. september 2015, med forhåndsstemming

fra 10. august. Direkte valg på leke medlemmer av bispedømmerådet

finner sted samtidig som menighetsrådsvalget.

Av:    Publisert: 26.02.2015
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90


P.g.a Korona smittefare er
KONTORET STENGT
FOR BESØKENDE

uten avtale.

Åpnings og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


- Tirsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Onsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager  kl. 10:00 - 14:00
- Fredager    kl. 10:00 - 14:00

Ta gjerne kontakt!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

OPP