Oppdalskirkene
AKTIVITETER

02.07 12:00

KALENDER

søndag 27 juni
OMM
søndag 4 juli
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 11 juli
Oppdal kirke
søndag 18 juli
Oppdal kirke
Eysteinkyrkja
søndag 25 juli
Oppdal kirke
søndag 1 august
Oppdal kirke
Minnesteinen v «Vindalskirka.»
søndag 8 august
Oppdal kirke
Eysteinkyrkja
søndag 15 august
Oppdalsmuseet
søndag 22 august
OMM
søndag 29 august
Oppdal kirke
søndag 5 september
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 12 september
Oppdal kirke
lørdag 18 september
Oppdal kirke
Oppdal kirke
Oppdal kirke
søndag 19 september
Andre steder
lørdag 25 september
St. Mikaels kapell
søndag 26 september
OMM
onsdag 29 september
St. Mikaels kapell
søndag 3 oktober
Lønset kirke

Andre arrangementer 

KIRKEVALG 2015

Kirkevalg 2015 - Logo kirkevalg 2015

 

Valg av menighetsråd i Oppdal, Lønset og Fagerhaug sokn

        -frist for innlevering av kandidatlister

Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer i tiden

fram til 1. mai 2015. Forslag til kandidater til alle tre menighetsråd

kan meldes til Menighetskontoret i Oppdal, Aunevegen 22,

7340 OPPDAL, innen 15. april 2015.

Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet og

som senest i 2015 fyller 18 år.

Det er anledning til å levere inn alternativ kandidatliste innen fristen

1.mai 2015. Forslag til kandidatlister skal være underskrevet av  

10 stemmeberettigede. En av underskriverne skal oppføres som

kontaktperson. Kandidater skal være oppført med fornavn, eventuelt

mellomnavn, etternavn og alder. Kandidatlisten skal ordnes i

prioritert rekkefølge (ikke alfabetisk). Kandidatlister bør ha minst

40 prosent representasjon av hvert kjønn, og minst 20 prosent

representasjon av ungdom under 30 år.

Kirkevalget finner sted 14. september 2015, med forhåndsstemming

fra 10. august. Direkte valg på leke medlemmer av bispedømmerådet

finner sted samtidig som menighetsrådsvalget.

Av:    Publisert: 26-02-2015
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Adresseavisen
Den Norske Kirke
Opdalingen
OPP
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90


Kontoret er for tiden stengt. Ring oss gjerne for å avtale et møte!

Åpnings og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


- Tirsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Onsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager  kl. 10:00 - 14:00
- Fredager    kl. 10:00 - 14:00

Ta gjerne kontakt!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB