Den Norske Kirke
Oppdalskirkene
KALENDER

søndag 14 mars
Oppdal kirke
søndag 21 mars
Oppdal kirke
torsdag 25 mars
søndag 28 mars
OMM
torsdag 1 april
Oppdal, BOAS
Oppdal helsesenter
Oppdal kirke
fredag 2 april
Oppdal kirke
Lønset kirke
lørdag 3 april
Bakksætra kapell
søndag 4 april
Oppdal kirke
Lønset kirke
mandag 5 april
Fagerhaug kirke
søndag 11 april
OMM
søndag 18 april
Oppdal kirke
søndag 25 april
OMM
torsdag 29 april
søndag 2 mai
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 9 mai
Oppdal kirke
torsdag 13 mai
St. Mikaels kapell
mandag 17 mai
Lønset kirke
Oppdal kirke
søndag 23 mai
OMM
Lønset kirke

Andre arrangementer

14. januar Sangkveld på OMM

11. februar Sangkveld på OMM

11. mars Sangkveld på OMM

15 april Sangkveld på OMM


Forbud mot røyking og bruk av levende lys på kirkegårdene.

Gravplassforvaltningen har nå innført totalforbud mot røyking og bruk av levende lys på kirkegårdene.

Forbudet er skiltet med dette skiltet:
http://www.oppdal.kirken.no/img/./Forbud_mot_royking_og_levende_lys.jpg

For å lese begrunnelsen for forbudet, trykk på "les mer..."

Oppdal og Lønset kirker er bygg som er såkalt listeført av Riksantikvaren. Fordi at de er spesielle i sitt slag, har de denne vernestatusen. Oppdal kirke ble oppført i 1651 og Lønset kirke i 1863. Dette er uerstattelige kulturminner. Tenk om ei av kirkene skulle bli totalskadet av brann! Det vil være et enormt tap for kommunen.

Oppdal kirkelige fellesråd, som er forvalter av kirkegårdene- og kirkebyggene på vegne av menighetene, har en rekke tiltak for å forebygge brann. For å sikre kirkene mot brann har vi nå bestemt at det ikke lenger er lov å røyke og benytte seg av levende lys på kirkegårdene. Lysforbudet gjelder alle typer levende lys, og det gjelder for hele kirkegården. Det gjelder også for gravlykter som er fastmonterte på gravminnet.

Batteridrevne lys er ikke inkludert i forbudet, så slike kan benyttes.

Det er en del som røyker på kirkegården og helt inntil kirkebygget. Sneipene blir noen ganger stumpet rett ved trappene på kirkene. Det sier selv at dette er svært brannfarlig, og kan være en mulig årsak til at en brann oppstår. Derfor innfører vi også forbud mot røyking på hele kirkegården.

Dette er et tiltak som er støttet av Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Det er mange som ønsker å tenne lys på kirkegården i forbindelse med julehøytida, noe som vi for øvrig synes er en fin ting å gjøre. Men som ansvarlig forvalter av kirkebyggene, må vi sette brannsikkerheten først, og innfører dette forbudet med umiddelbar virkning. 

Forbudet vil bli skiltet ved alle innganger til kirkegårdene.

Av: Vegard Skjørstad   Publisert: 11.12.2019
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90


P.g.a Korona smittefare er
KONTORET STENGT
FOR BESØKENDE

uten avtale.

Åpnings og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


- Tirsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Onsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager  kl. 10:00 - 14:00
- Fredager    kl. 10:00 - 14:00

Ta gjerne kontakt!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

OPP