Oppdalskirkene
AKTIVITETER

02.07 12:00

KALENDER

søndag 27 juni
OMM
søndag 4 juli
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 11 juli
Oppdal kirke
søndag 18 juli
Oppdal kirke
Eysteinkyrkja
søndag 25 juli
Oppdal kirke
søndag 1 august
Oppdal kirke
Minnesteinen v «Vindalskirka.»
søndag 8 august
Oppdal kirke
Eysteinkyrkja
søndag 15 august
Oppdalsmuseet
søndag 22 august
OMM
søndag 29 august
Oppdal kirke
søndag 5 september
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 12 september
Oppdal kirke
lørdag 18 september
Oppdal kirke
Oppdal kirke
Oppdal kirke
søndag 19 september
Andre steder
lørdag 25 september
St. Mikaels kapell
søndag 26 september
OMM
onsdag 29 september
St. Mikaels kapell
søndag 3 oktober
Lønset kirke

Andre arrangementer 

Vi avlyser alle gudstjenester i Oppdal inntil videre.

Vi avlyser alle gudstjenester i Oppdal inntil videre.

Dåp og begravelse gjennomføres med nærmeste familie.

 

De planlagte gudstjenestene i Oppdal kirkeer avlyst inntil videre.

Oppdal kirke følger utviklingen og spredningen av coronaviruset, med tanke på sikkerheten til våre besøkende og ansatte.  Smittesituasjonen er uklar og endrer seg raskt.  Vi ønsker ikke å skape krisestemning, men må ta situasjonen på alvor og være føre var.  I solidaritet med dem som er i risikogruppene og av samfunnsmessige hensyn vil vi derfor gjøre noen tiltak for å begrense mulighetene for at vi bidrar til å unødvendig spre smitten.  På grunn av fare for Korona-smitte, blir det ikke holdt offentlige gudstjenester i Nidaros
bispedømme førstkommende og neste helg. Dåp og begravelse gjennomføres, men med
begrenset antall deltagere.
- Som kirke må vi ta vårt ansvar for å begrense smitten, sier stiftsdirektør Steinar Skomedal.
Fra i dag av iverksettes derfor følgende tiltak.
1) Alle offentlige gudstjenester avlyses.
2) Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet
settes et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie.
3) Innmeldte dåp gjennomføres som planlagt, men i en lukket gudstjeneste. Deltagelsen
begrenses til et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie og faddere.
4) Øvrige arrangement og samlinger som har et potensiale på mer enn 50 deltagere
avlyses.
5) Der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.
6) Ytterligere tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.
Selv om disse tiltakene og avlysingene settes i verk, ønsker kirken å være til stede i den
utrygghet som mange kjenner akkurat nå. Det kan fremdeles skje i mindre sammenhenger, i
samtaler og ikke minst digitalt og på telefon.
- Kirken har alltid vært et sted for å søke oppmuntring og støtte, og vi er her for alle som
trenger det. Samtidig er det viktig å «ta en for laget». Det er nestekjærlighet og solidaritet i
praksis, sier biskop Herborg Finnset.
Se for øvrig informasjon på våre nettsider kirken.no/nidaros.
----------------------------
Kontaktpersoner:
- Stiftsdirektør Steinar Skomedal, ss859@kirken.no – 928 02 499
- Kommunikasjonsrådgiver Magne Vik Bjørkøy, mb499@kirken.no – 907 89 950

Av: Øystein Illøkken   Publisert: 12-03-2020
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Adresseavisen
Den Norske Kirke
Opdalingen
OPP
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90


Kontoret er for tiden stengt. Ring oss gjerne for å avtale et møte!

Åpnings og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


- Tirsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Onsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager  kl. 10:00 - 14:00
- Fredager    kl. 10:00 - 14:00

Ta gjerne kontakt!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB