Den Norske Kirke
Oppdalskirkene
KALENDER

søndag 14 mars
Oppdal kirke
søndag 21 mars
Oppdal kirke
torsdag 25 mars
søndag 28 mars
OMM
torsdag 1 april
Oppdal, BOAS
Oppdal helsesenter
Oppdal kirke
fredag 2 april
Oppdal kirke
Lønset kirke
lørdag 3 april
Bakksætra kapell
søndag 4 april
Oppdal kirke
Lønset kirke
mandag 5 april
Fagerhaug kirke
søndag 11 april
OMM
søndag 18 april
Oppdal kirke
søndag 25 april
OMM
torsdag 29 april
søndag 2 mai
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 9 mai
Oppdal kirke
torsdag 13 mai
St. Mikaels kapell
mandag 17 mai
Lønset kirke
Oppdal kirke
søndag 23 mai
OMM
Lønset kirke

Andre arrangementer

14. januar Sangkveld på OMM

11. februar Sangkveld på OMM

11. mars Sangkveld på OMM

15 april Sangkveld på OMM


Oppdal kirkelige fellesråd søker kirkeverge i 100 % stilling

For mer info, trykk her

Oppdal kirkelige fellesråd søker kirkeverge i 100 % stilling.
Kirkevergen er daglig leder for fellesrådets virksomhet. Oppgavene  innebærer:
Personalansvar – Økonomistyring - Eiendomsforvaltning, inkludert gravplassforvaltning - Ledelse av menighetskontoret.  Sekretær og saksbehandler for fellesrådet - Planlegging og tilretteleggelse av fellesrådets virksomhet.
Foruten kirkeverge består staben av 5,7 årsverk fordelt på 9 personer. Vi forvalter 3 kirker: Lønset, Oppdal og Fagerhaug og Lønset og Oppdal kirkegårder.
I Oppdal misjons- og menighetshus (OMM) Aunevegen 22, Oppdal, har vi kontorer for flere ansatte, deriblant kirkevergen.
Vi ønsker oss en person med gode samarbeidsevner, ledererfaring, syn og interesse for media og sosiale plattformer, kjennskap og erfaring fra kirke- og kristent menighetsliv og gravferdsvirksomhet.  Må beherske norsk skriftlig og muntlig. Det er også viktig for oss at du er god på helhetstenkning i forhold til det offentlige, Den norske kirke og andre trossamfunn. Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.

Det er ønskelig med høyere utdanning der økonomi inngår.

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.

Lønns- og arbeidsvilkår følger Kirkens arbeidsgiverorganisasjons tariffbestemmelser.

Pensjonsinnskudd i KLP.

Spørsmål kan rettes til fung. kirkeverge Kjell Nakken 72 40 42 90.

Det er ønske om snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist 28. mai 2020.

Av: Øystein Illøkken   Publisert: 11.05.2020
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90


P.g.a Korona smittefare er
KONTORET STENGT
FOR BESØKENDE

uten avtale.

Åpnings og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


- Tirsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Onsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager  kl. 10:00 - 14:00
- Fredager    kl. 10:00 - 14:00

Ta gjerne kontakt!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

OPP