Den Norske Kirke
Oppdalskirkene
KALENDER

søndag 14 mars
Oppdal kirke
søndag 21 mars
Oppdal kirke
torsdag 25 mars
søndag 28 mars
OMM
torsdag 1 april
Oppdal, BOAS
Oppdal helsesenter
Oppdal kirke
fredag 2 april
Oppdal kirke
Lønset kirke
lørdag 3 april
Bakksætra kapell
søndag 4 april
Oppdal kirke
Lønset kirke
mandag 5 april
Fagerhaug kirke
søndag 11 april
OMM
søndag 18 april
Oppdal kirke
søndag 25 april
OMM
torsdag 29 april
søndag 2 mai
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 9 mai
Oppdal kirke
torsdag 13 mai
St. Mikaels kapell
mandag 17 mai
Lønset kirke
Oppdal kirke
søndag 23 mai
OMM
Lønset kirke

Andre arrangementer

14. januar Sangkveld på OMM

11. februar Sangkveld på OMM

11. mars Sangkveld på OMM

15 april Sangkveld på OMM


NY Kirketjener/kirkegårdsarbeider


Stillingsbeskrivelse 

Oppdal kirkelige fellesråd søker etter medarbeidere som kan gå inn kombinerte stillinger som kirketjener / kirkegårdsarbeider. Stillingene er fast og på 100 % og 50 %. Vi ser i tillegg også etter medarbeidere som kan jobbe som kirketjener i små engasjement, f.eks. ei helg i mnd.

Arbeidssted er Oppdal, Lønset og Fagerhaug kirker, Oppdal misjons- og menighetshus og kirkegårdene i Oppdal og Lønset.

Arbeidet som kirketjener:

·        Tjeneste ved gudstjenester ved søndager og helligdager, i tillegg til noen lørdager og hverdager.

·        Tjeneste ved gravferd, vigsel og andre arrangementer i kirkene, både tilrettelegging og deltakelse.

·        I en 100% stilling må en regne med to arbeidshelger hver måned i tillegg til høytidsdager.

·        I en 50% stilling vil det bety ei arbeidshelg hver måned i tillegg til høytidsdager.

·        Stillingene omfatter også renhold- og vaktmesteroppgaver samt oppfølging av HMS og brannvern.

Arbeidet som kirkegårdsarbeider:

·        Drift og vedlikehold av kirkegårdene, samt graving og opprydding av gravplasser. Om vinteren hører også snøbrøyting til oppgavene.

·        Kirkegårdsarbeideren må ha nødvendige løyver for å bruke traktor og gravemaskin, samt ha førerkort kl. B og disponere bil til bruk i tjenesten. Ettersyn av redskap, utstyr og kjøretøy hører med.

·        Kirkegårdsarbeideren må kunne utføre arbeidet med respekt for andres tro og livssyn.

Vi søker etter personer av begge kjønn, som har interesse og engasjement for kirkelig virksomhet, for parkanlegg og kirkegårder. Relevant utdanning og praksis innen de ulike arbeidsoppgavene vil bli vektlagt. Erfaring fra kirkelig arbeid er en fordel. De som tilsettes må ha evne både til samarbeid og selvstendig arbeid. Arbeidsplaner vil bli satt opp, men vi forventer smidighet i møte med oppgaver som ikke kan utsettes. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Jobben som kirketjener krever medlemskap i Den norske kirke. Det kreves politiattest. Det forventes at den som tilsettes behersker norsk muntlig.

Lønn etter regulativ og kvalifikasjoner, pensjons- og forsikringsordning i KLP. Bruk av egen bil i tjenesten godtgjøres ihht. sentrale avtaler. Det er 6 mnd. prøvetid. 

For mer informasjon kontakt kirkeverge Aina Volden på tlf. 72 40 42 90 el. 406 91 387.

Se også www.oppdal.kirken.no

Søknad med CV, attester og referanser sendes til: Oppdal kirkelige fellesråd, Aunevegen 22, 7340 Oppdal. E-post: post@oppdal.kirken.no – innen 18. januar 2021.

 

 

Om arbeidsgiveren

Oppdal kirke ligger i Oppdal sogn i Gauldal prosti. Kirken ligger fritt og åpent i Vangslia 3,7 km vest for Oppdal sentrum ca. 500 m nord for Rv 70. Bygningen har automatisk listeført vernestatus (1650–1850).

Av: Øystein Illøkken   Publisert: 28.12.2020
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90


P.g.a Korona smittefare er
KONTORET STENGT
FOR BESØKENDE

uten avtale.

Åpnings og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


- Tirsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Onsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager  kl. 10:00 - 14:00
- Fredager    kl. 10:00 - 14:00

Ta gjerne kontakt!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

OPP