Den Norske Kirke
Oppdalskirkene
KALENDER

søndag 25 april
Oppdal kirke
torsdag 29 april
søndag 2 mai
Oppdal kirke
Lønset kirke
Oppdal kirke
søndag 9 mai
Oppdal kirke
Oppdal kirke
torsdag 13 mai
Oppdal kirke
mandag 17 mai
Lønset kirke
Oppdal kirke
søndag 23 mai
OMM
Lønset kirke
Oppdal kirke
mandag 24 mai
Bakksætra kapell
torsdag 27 mai
lørdag 29 mai
Oppdal kirke
Oppdal kirke
søndag 30 mai
Oppdal kirke
Oppdal kirke
lørdag 5 juni
Oppdal kirke
Oppdal kirke
Oppdal kirke
søndag 6 juni
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 13 juni
Oppdal kirke

Andre arrangementer

14. januar Sangkveld på OMM

11. februar Sangkveld på OMM

11. mars Sangkveld på OMM

15 april Sangkveld på OMM


«Fader vår» eller «Vår Far»?

Dette er ett av mange spørsmål menighetsrådene og menighetsmøtene, både i Oppdal og i Lønset,  må ta stilling til. Det er «Lokal grunnordning for hovedgudstjenesten» som er oppe til revisjon. Liturgien altså: Gudstjenestemusikken, valg av bønner, plassering av syndsbekjennelsen, teksten på Fadervår, utdelingsmåten under nattverden og mange andre punkt. Det er en lengre prosess som nå skal landes. Hoveddelene i liturgien er fastsatt av biskopene og kirkemøtet, de skal være til å kjenne igjen i alle folkekirkemenigheter, men mange alternativer og detaljer avgjøres lokalt. Menighetsmøtene, 7 . mars for  Lønset menighet, og 14. mars for Oppdal menighet, skal uttale seg før saken avgjøres av menighetsrådene. Noen spørsmål må også videre til biskopen.  Alle som bryr seg om gudstjenesten og liturgien er velkommen til å si sin mening.

Lokal grunnordning for Lønset 2021
Lokal grunnordning for Oppdal 2021 

Av: Øystein Illøkken   Publisert: 21.03.2021
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90


P.g.a Korona smittefare er
KONTORET STENGT
FOR BESØKENDE

uten avtale.

Åpnings og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


- Tirsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Onsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager  kl. 10:00 - 14:00
- Fredager    kl. 10:00 - 14:00

Ta gjerne kontakt!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

OPP