Oppdal Kirkelige Fellesråd
Oppdalskirkene
Meny

KALENDER

torsdag 30 november
Oppdal kirke
fredag 1 desember
Oppdal kirke
søndag 3 desember
OMM
Lønset kirke
tirsdag 5 desember
onsdag 6 desember
søndag 10 desember
Oppdal kirke
mandag 11 desember
St. Mikaels kapell
tirsdag 12 desember
12:00 Babysang
Oppdal kirke
torsdag 14 desember
Oppdal kirke
fredag 15 desember
Oppdal kirke
søndag 17 desember
Oppdal kirke
mandag 18 desember
Lønset kirke
onsdag 20 desember
Oppdal kirke

Nyheter

Offentliggjøring av nye menighetsråd

 

De nye menighetsrådene i Oppdal sokn og Lønset sokn for perioden 2023-2027 er nå klare etter kirkevalget.

 

Takk til alle som stilte til kirkevalget, til alle som bidro med gjennomføringen og til alle som stemte!

Herved kunngjøres representantene til de nye menighetsrådene for Oppdal sokn og Lønset sokn for de neste fire årene.

 

OPPDAL SOKN

Medlemmer:

1. Audny Mjøen Illøkken

2. Åshild Megarden

3. Øyvind Dørum

4. Mary Rønning

5. Inger Marit Hagen Austrheim

6. Anne Karin Lågeide

Varamedlemmer:

7. Anne Snoen Flatmo

8. Ivar Lauritzen

9. Odd Jostein Liabø

10. Brynjar Bell

 

LØNSET SOKN

Medlemmer:

1. Marit Donali Hoel

2. Arnt Nerhoel

3. Kristin Sjøvold

4. Arne Ivar Giskeødegård

Varamedlemmer:

5. Ivar Horvli

6. Jon Matzow Tønsberg

7. Kristin Kletthammer

8. Oddvar Langset

9. Aud Marie Bøe

 

Menighetsrådet bestemmer hva menigheten skal jobbe med. Rådet er blant annet involvert i utforming av gudstjenester, konfirmantundervisning og tilbud for ulike aldersgrupper i menigheten. Rådet bestemmer over og fordeler midler til ulike tiltak i menigheten. Menighetsrådet gjør en verdifull innsats for kirken i lokalmiljøet.

Menighetsrådet består av mellom fire og ti medlemmer, pluss varamedlemmer og sokneprest. Menighetsrådet velges for fire år.

Mer info om valgresultatene finner du her Oppdal sokn og her Lønset sokn

Publisert av: Aina Volden den 13-09-2023
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL

E-post: post@oppdal.kirken.no

Telefon: 72 40 42 90

Åpnings- og telefontider for Oppdal Menighetskontor:

Mandag til torsdag fra kl 10:00-14:00

Ta gjerne kontakt for avtaler utenom åpningstiden.


Velkommen innom oss!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB