Oppdal Kirkelige Fellesråd
Oppdal menighet
KALENDER

søndag 30 januar
OMM
søndag 6 februar
Oppdal kirke
torsdag 10 februar
OMM
søndag 13 februar
Oppdal kirke
søndag 20 februar
Oppdal kirke
søndag 27 februar
OMM
Fagerhaug kirke
søndag 6 mars
Oppdal kirke
torsdag 10 mars
OMM
søndag 13 mars
Oppdal kirke
søndag 20 mars
Oppdal kirke
søndag 27 mars
OMM
søndag 3 april
Oppdal baptistkirke
søndag 10 april
Oppdal kirke
torsdag 14 april
Oppdal, BOAS
Oppdal helsesenter
Oppdal kirke
fredag 15 april
Oppdal kirke
lørdag 16 april
Bakksætra kapell
søndag 17 april
Oppdal kirke
mandag 18 april
Fagerhaug kirke
søndag 24 april
OMM

Andre arrangementer 

Kalender

Vis følgende kategorier:

Dåpsgudstjeneste
Familietilbud
Gudstjeneste
Hverdagsgudstjeneste
Høymesse
Høytidsgudstjeneste
Kveldsgudstjeneste
Menighetens
Messe
Pasjonsgudstjeneste
Påskeandakt
Påskegudstjeneste
Spagettigudstjeneste
Ungdomstilbud
Økumenisk

Januar


30Søndag
11:00 - 12:15
Gudstjeneste i OMM
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Februar


06Søndag
11:00 - 12:00
Messe for små og store i Oppdal kirke

10Torsdag
19:00 - 20:00
Hverdagsgudstjeneste i OMM
Torsdag etter dåpsgudstjeneste blir det enten en hverdagsgudstjeneste eller anna menighetssamvær i OMM.

13Søndag
11:00 - 12:00
Dåpsgudstjeneste i Oppdal kirke

20Søndag
11:00 - 12:15
Høymesse i Oppdal kirke

27Søndag
11:00 - 12:15
Gudstjeneste i OMM
Det er søndagsskole og kirkekaffe.

27Søndag
17:00 - 18:30
Spagettigudstjeneste i Fagerhaug kirke
Dette er TOPP tilrettelagt for barn 3-7 år, men alle er velkommen. Gudstjeneste - 1/2 time, spagetti - 1/2 time, lek og sang - 1/2 time.

Mars


06Søndag
11:00 - 12:15
Høymesse i Oppdal kirke

10Torsdag
19:00 - 20:30
Menighetens årsfest i OMM
Årsrapport og samtale. God servering. Åpent for alle. Velkommen.

13Søndag
11:00 - 12:00
Dåpsgudstjeneste i Oppdal kirke

20Søndag
11:00 - 12:15
Høymesse i Oppdal kirke

27Søndag
11:00 - 12:15
Gudstjeneste i OMM
Helt TOPP: Presentasjon av påsken i LEGO med 10-åringene. Søndagsskole. Kirkekaffe..

April


03Søndag
16:30 - 18:00
Økumenisk storsamling i Oppdal baptistkirke
Stor samling for hele kirkefamilien. Søndagsskole. Kirkekaffe.

10Søndag
11:00 - 12:15
Dåpsgudstjeneste + i Oppdal kirke
Prosesjon med "palmegrener" og dåpsbarn. Vandring gjennom påsken.

14Torsdag
10:30 - 11:10
Påskegudstjeneste i Oppdal, BOAS

14Torsdag
11:30 - 12:10
Påskegudstjeneste i Oppdal helsesenter

14Torsdag
20:00 - 21:15
Kveldsgudstjeneste i Oppdal kirke

15Fredag
11:00 - 12:00
Pasjonsgudstjeneste i Oppdal kirke

16Lørdag
15:00 - 15:45
Påskeandakt i Bakksætra kapell

17Søndag
11:00 - 12:30
Høytidsgudstjeneste i Oppdal kirke
Påskesalmer, påskelys og påskeliljer.

18Mandag
11:00 - 12:15
Høytidsgudstjeneste i Fagerhaug kirke

24Søndag
11:00 - 12:30
Gudstjeneste i OMM
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Mai


Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Adresseavisen
Den Norske Kirke
OPP
Kontaktinfo

Her vil det etter hvert komme artikler og nyheter fra Oppdal menighet.