Oppdal Kirkelige Fellesråd
Lønset menighet
KALENDER

lørdag 25 desember
Lønset kirke
søndag 2 januar
Lønset kirke
søndag 6 februar
Lønset kirke
søndag 6 mars
Lønset bedehus
søndag 3 april
Lønset kirke
fredag 15 april
Lønset kirke
søndag 17 april
Lønset kirke

Andre arrangementer 

Kalender

Vis følgende kategorier:

Barnetilbud
Bønn
Dåpsgudstjeneste
Familietilbud
Gudstjeneste
Hellig
Hverdagsgudstjeneste
Høymesse
Høytidsgudstjeneste
Julegudstjeneste
Konsert
Kveldsgudstjeneste
Menighetens
Nyttårsmesse
Pasjonsgudstjeneste
Påskeandakt
Påskegudstjeneste
Spagettigudstjeneste
Vi
Økumenisk

Desember


25Lørdag
11:00 - 12:30
Høytidsgudstjeneste i Lønset kirke

Januar


02Søndag
11:00 - 12:15
Høymesse i Lønset kirke

Februar


06Søndag
11:00 - 12:15
Høymesse i Lønset kirke

Mars


06Søndag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste i Lønset bedehus
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Servering.

April


03Søndag
11:00 - 12:15
Høymesse i Lønset kirke

15Fredag
19:00 - 20:00
Pasjonsgudstjeneste i Lønset kirke

17Søndag
11:00 - 12:30
Høytidsgudstjeneste i Lønset kirke

Mai


Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Adresseavisen
Den Norske Kirke
OPP
Kontaktinfo

Her vil det etter hvert komme artikler og nyheter fra Lønset menighet.