Oppdal Kirkelige Fellesråd
menighet
Meny

KALENDER

søndag 21 juli
Oppdal kirke
søndag 28 juli
Oppdal kirke
Eysteinkyrkja
søndag 4 august
Oppdal kirke
Lønset menighet
torsdag 8 august
søndag 11 august
Oppdal kirke
torsdag 15 august
søndag 18 august
Oppdalsmuseet
søndag 25 august
OMM - Kirkerommet

Møter

Oppdal kirkelige fellesråd

09.06.2022 kl:15:30 Oppdal misjons- og menighetshus - Litjsalen
SAKSLISTE
2/2022 Vikariat 80% organist
3/2022 Møteinnkalling og møteledelse
4/2022 Møtedatoer høst 2022
5/2022 Regnskap pr. 01.06.22

Oppdal menighetsråd

07.10.2021 kl:18:00 OMM -
SAKSLISTE
42/2021 Godkjenning av møtebok fra 02.09.21
43/2021 Siden sist
45/2021 Gudstjenesteplan 2022
46/2021 Status høstens arrangementer
44/2021 Høringsprosess kirkelig organisering
02.11.2021 kl:19:00 OMM -
SAKSLISTE
48/2021 Godkjenning av møtebok fra 7.10.
49/2021 Siden sist.
50/2021 Endelig godkjenning av høringsuttalelse kirkelig organisering.
51/2021 Informasjon fra kulturutvalget og økonomi rundt sommerkonserter
52/2021 Status menighetsblad
53/2021 Eventuelt
11.01.2022 kl:18:00 OMM - Møterom
SAKSLISTE
1/2022 Godkjenning av møtebok fra 07.12.21
2/2022 Siden sist
3/2022 Menighetskvelder
4/2022 Oppstart planlegging vårens arrangementer
5/2022 Agender
6/2022 Gudstjenester og gudstjenesteliv
7/2022 Eventuelt
07.06.2022 kl:20:00 OMM - Møterom
SAKSLISTE
32/2022 Godkjenning av møtebok fra 3.5
33/2022 Siden sist
34/2022 Presentasjon av nytt konfirmant opplegg
35/2022 Presentasjon Pilgrimsdagene
36/2022 Menighetskvelder
37/2022 Sommerkonserter
38/2022 Utleie Oppdal kirke til sangerstevne
39/2022 Sommer åpent kirke
40/2022 Flyktninger fra Ukraina
41/2022 evt
23.08.2022 kl:18:00 OMM - Møterom
SAKSLISTE
1/2022 Informasjon vedr trosopplæring frem til jul
2/2022 Bruk av De ekstra 30% stillingen
4/2022 Evt
04.10.2022 kl:18:00 OMM - Møterom
SAKSLISTE
49/2022 8. Godkjenning av møtebok fra 06.09
50/2022 8. Siden sist
51/2022 8. Menighetskveld den 10.11
52/2022 8. Revisjonsberetning regnskap 2021
53/2022 8. Møteplan høsten 2022
54/2022 8. Forespørsel om gave til basar i OMM
55/2022 8. Arrangementvisning på Oppdal menighets nettside
06.12.2022 kl:18:00 OMM - Møterom
SAKSLISTE
56/2022 10. Godkjenning av møtebok fra 8.11
57/2022 10. Siden sist
58/2022 10. Ungdomsarbeid i menigheten - støtte til KRIK-Laget
59/2022 10. Hellig tre konger-fest den 08.01.23
60/2022 10. Kollektliste 2023
61/2022 10. Valg av leder og nestleder for 2023
62/2022 10. Gudstjenesteplan 2023
63/2022 10. Budsjett for 2023
64/2022 10. Møteplan for 2023
65/2022 10. Menighetspedagog/trosopplæringsmedarbeider
66/2022 10. Kirkevalget 2023/Menighetsrådets arbeidsoppgaver og arbeidsformer
67/2022 10. Fornying misjonsavtale NMS
68/2022 10. Konsertforespørsler
69/2022 10. Evt
Les protokoll
17.01.2023 kl:18:00 OMM - Møterom
SAKSLISTE
1/2023 Godkjenning av møtebok fra 6.12
2/2023 Siden sist
3/2023 Kirkevalget 2023/nominasjonskomite
4/2023 Deltakere kurs for valgstyrer, Singsås 30.1
5/2023 Menighetskvelder
6/2023 Eventuelt
07.03.2023 kl:18:00 OMM - Møterom
SAKSLISTE
16/2023 Godkjenning av møtebok fra 7.2
17/2023 Siden sist
18/2023 Regnskap 2022
19/2023 Kirkevalget 2023 - blant annet status fra nominasjonskomiteen.
20/2023 Oppsummering innspill fra menighetens årsmøte.
21/2023 Fasteaksjonen tirsdag 28.3
22/2023 Menighetstur
23/2023 Eventuelt
Les møteinnkalling
06.06.2023 kl:18:00 OMM - Møterom
SAKSLISTE
33/2023 Godkjenning av møtebok fra 9.mai og revidert versjon fra 12.april
34/2023 Siden sist
35/2023 Kirkevalget 2023
36/2023 Sommerkonserter
37/2023 Sommeråpen kirke
38/2023 Møteplan høsten 2023
39/2023 Digitalt samrådsmøte Nidaros bispedømme 13.juni
40/2023 Eventuelt
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL

E-post: post@oppdal.kirken.no

Telefon: 72 40 42 90

Åpnings- og telefontider for Oppdal Menighetskontor:

Mandag til torsdag fra kl 10:00-14:00

Ta gjerne kontakt for avtaler utenom åpningstiden.


Velkommen innom oss!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB