Oppdal Kirkelige Fellesråd
Oppdalskirkene
Meny

KALENDER

torsdag 30 november
Oppdal kirke
fredag 1 desember
Oppdal kirke
søndag 3 desember
OMM
Lønset kirke
tirsdag 5 desember
onsdag 6 desember
søndag 10 desember
Oppdal kirke
mandag 11 desember
St. Mikaels kapell
tirsdag 12 desember
12:00 Babysang
Oppdal kirke
torsdag 14 desember
Oppdal kirke
fredag 15 desember
Oppdal kirke
søndag 17 desember
Oppdal kirke
mandag 18 desember
Lønset kirke
onsdag 20 desember
Oppdal kirke

Møter

Oppdal kirkelige fellesråd

09.06.2022 kl:15:30 Oppdal misjons- og menighetshus - Litjsalen
SAKSLISTE
2/2022 Vikariat 80% organist
3/2022 Møteinnkalling og møteledelse
4/2022 Møtedatoer høst 2022
5/2022 Regnskap pr. 01.06.22

Oppdal menighetsråd

07.10.2021 kl:18:00 OMM -
SAKSLISTE
42/2021 Godkjenning av møtebok fra 02.09.21
43/2021 Siden sist
45/2021 Gudstjenesteplan 2022
46/2021 Status høstens arrangementer
44/2021 Høringsprosess kirkelig organisering
02.11.2021 kl:19:00 OMM -
SAKSLISTE
48/2021 Godkjenning av møtebok fra 7.10.
49/2021 Siden sist.
50/2021 Endelig godkjenning av høringsuttalelse kirkelig organisering.
51/2021 Informasjon fra kulturutvalget og økonomi rundt sommerkonserter
52/2021 Status menighetsblad
53/2021 Eventuelt
11.01.2022 kl:18:00 OMM - Møterom
SAKSLISTE
1/2022 Godkjenning av møtebok fra 07.12.21
2/2022 Siden sist
3/2022 Menighetskvelder
4/2022 Oppstart planlegging vårens arrangementer
5/2022 Agender
6/2022 Gudstjenester og gudstjenesteliv
7/2022 Eventuelt
07.06.2022 kl:20:00 OMM - Møterom
SAKSLISTE
32/2022 Godkjenning av møtebok fra 3.5
33/2022 Siden sist
34/2022 Presentasjon av nytt konfirmant opplegg
35/2022 Presentasjon Pilgrimsdagene
36/2022 Menighetskvelder
37/2022 Sommerkonserter
38/2022 Utleie Oppdal kirke til sangerstevne
39/2022 Sommer åpent kirke
40/2022 Flyktninger fra Ukraina
41/2022 evt
23.08.2022 kl:18:00 OMM - Møterom
SAKSLISTE
1/2022 Informasjon vedr trosopplæring frem til jul
2/2022 Bruk av De ekstra 30% stillingen
4/2022 Evt
04.10.2022 kl:18:00 OMM - Møterom
SAKSLISTE
49/2022 8. Godkjenning av møtebok fra 06.09
50/2022 8. Siden sist
51/2022 8. Menighetskveld den 10.11
52/2022 8. Revisjonsberetning regnskap 2021
53/2022 8. Møteplan høsten 2022
54/2022 8. Forespørsel om gave til basar i OMM
55/2022 8. Arrangementvisning på Oppdal menighets nettside
06.12.2022 kl:18:00 OMM - Møterom
SAKSLISTE
56/2022 10. Godkjenning av møtebok fra 8.11
57/2022 10. Siden sist
58/2022 10. Ungdomsarbeid i menigheten - støtte til KRIK-Laget
59/2022 10. Hellig tre konger-fest den 08.01.23
60/2022 10. Kollektliste 2023
61/2022 10. Valg av leder og nestleder for 2023
62/2022 10. Gudstjenesteplan 2023
63/2022 10. Budsjett for 2023
64/2022 10. Møteplan for 2023
65/2022 10. Menighetspedagog/trosopplæringsmedarbeider
66/2022 10. Kirkevalget 2023/Menighetsrådets arbeidsoppgaver og arbeidsformer
67/2022 10. Fornying misjonsavtale NMS
68/2022 10. Konsertforespørsler
69/2022 10. Evt
Les protokoll
17.01.2023 kl:18:00 OMM - Møterom
SAKSLISTE
1/2023 Godkjenning av møtebok fra 6.12
2/2023 Siden sist
3/2023 Kirkevalget 2023/nominasjonskomite
4/2023 Deltakere kurs for valgstyrer, Singsås 30.1
5/2023 Menighetskvelder
6/2023 Eventuelt
07.03.2023 kl:18:00 OMM - Møterom
SAKSLISTE
16/2023 Godkjenning av møtebok fra 7.2
17/2023 Siden sist
18/2023 Regnskap 2022
19/2023 Kirkevalget 2023 - blant annet status fra nominasjonskomiteen.
20/2023 Oppsummering innspill fra menighetens årsmøte.
21/2023 Fasteaksjonen tirsdag 28.3
22/2023 Menighetstur
23/2023 Eventuelt
Les møteinnkalling
06.06.2023 kl:18:00 OMM - Møterom
SAKSLISTE
33/2023 Godkjenning av møtebok fra 9.mai og revidert versjon fra 12.april
34/2023 Siden sist
35/2023 Kirkevalget 2023
36/2023 Sommerkonserter
37/2023 Sommeråpen kirke
38/2023 Møteplan høsten 2023
39/2023 Digitalt samrådsmøte Nidaros bispedømme 13.juni
40/2023 Eventuelt
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL

E-post: post@oppdal.kirken.no

Telefon: 72 40 42 90

Åpnings- og telefontider for Oppdal Menighetskontor:

Mandag til torsdag fra kl 10:00-14:00

Ta gjerne kontakt for avtaler utenom åpningstiden.


Velkommen innom oss!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB