Den Norske Kirke
Oppdalskirkene
TOPP - barn og ungdom

0 - 1 år
1-års dåpsdag
2 - 5 år
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Ungdom
KALENDER

søndag 14 mars
Oppdal kirke
søndag 21 mars
Oppdal kirke
torsdag 25 mars
søndag 28 mars
OMM
torsdag 1 april
Oppdal, BOAS
Oppdal helsesenter
Oppdal kirke
fredag 2 april
Oppdal kirke
Lønset kirke
lørdag 3 april
Bakksætra kapell
søndag 4 april
Oppdal kirke
Lønset kirke
mandag 5 april
Fagerhaug kirke
søndag 11 april
OMM
søndag 18 april
Oppdal kirke
søndag 25 april
OMM
torsdag 29 april
søndag 2 mai
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 9 mai
Oppdal kirke
torsdag 13 mai
St. Mikaels kapell
mandag 17 mai
Lønset kirke
Oppdal kirke
søndag 23 mai
OMM
Lønset kirke

Andre arrangementer

14. januar Sangkveld på OMM

11. februar Sangkveld på OMM

11. mars Sangkveld på OMM

15 april Sangkveld på OMM


Topp – trosopplæring i Oppdal

Trosopplæring? Hva er det? Og hvorfor?
Alle som har døpt barna sine har en gang ved døpefonten ja til at barnet skal få kristen opplæring. Alle som er døpt til den kristne tro har rett til opplæring i troen. Dåp og opplæring hører sammen. 

I Norge fikk barna tidligere kristendomsopplæring gjennom skolen. I dag får barna opplæring i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) - et fag som skal gi barna kunnskap om alle religionene, også kristendommen, men fra et mer teoretisk og orienterende ståsted. Det er dermed Kirkens egen oppgave å sørge for at barn og unge får dykke dypere ned i det kristne budskapet og få en tettere erfaring med den kristne tro enn det skolen skal gi. 

Ved å invitere barna til ulike arrangement håper vi i kirken å kunne hjelpe familiene med trosopplæringen i en travel hverdag. Tilbudet er også åpent for barn som ikke er døpt eller har annen kirkelig tilhørighet.

Her i Oppdal kalles undervisningen for TOPP - trosopplæring i Oppdal, og planen vår inneholder ca. 225 timer med undervisning, bibelfortelling, aktiviteter, gudstjenester og opplevelser i løpet av oppveksten.

Gjennom et godt samarbeid mellom hjem og kirke kan vi gi våre barn og unge en god opplæring i den kristne tro. Forutsetninger for å lykkes med dette er at:

– barna kommer på arrangementene

– foreldre og faddere hjelper litt til

– Topp får konstruktiv tilbakemelding på aktiviteter og undervisning


 

TROSOPPLÆRING I OPPDAL

har fått navnet Topp. Målet er å arrangere årlige samlinger for alle alderstrinn, fra første leveår og frem til fylte 18 år. Gjennom varierte aktiviteter og undervisning vil vi formidle både bredden og dybden i den kristne tro. Vi vil gi videre kjennskapen til Gud Fader, Jesus Kristus og Den Hellige Ånd, og formidle kristne grunnverdier som tro, håp og kjærlighet.

Mange av tiltakene våre knyttes opp mot gudstjenester. En del tiltak foregår felles for begge menighetene våre. Konfirmasjonstiden er også en del av Topp. Det vil ta noen år før tiltak for alle aldersgrupper er innført, men allerede nå finnes det noe for både de minste, for skolebarn og for ungdom. 

I Oppdal er en person ansatt i 70% stilling for å jobbe med trosopplæring. Et trosopplæringsutvalg, bestående av representanter fra begge menighetene, bistår den ansatte i arbeidet med trosopplæring. Det er laget en plan for trosopplæring i hver av menighetene. Du lese om de tiltakene som er kommet i gang under menyen «Topp - barn og ungdom».

Trosopplæringsmedarbeider:  Mona Kristin Meisingset

Trosopplæringsutvalget:

Steffen Tjemsland, Oppdal

Gunn Elin Tellebon, Oppdal

Ildri Kletthammer, Lønset

Arne Aspeland, sokneprest i Oppdal

Mona Kristin Meisingset, trosopplæringsmedarbeider og sekretær for utvalget

Kontaktinformasjon:

Telefon: 72 40 42 90/406 91 390

Epost: topp@oppdal.kirken.no

Instagram: topp_oppdal

Facebook: www.facebook.com/oppdaloglonsetmenigheter

 


Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90


P.g.a Korona smittefare er
KONTORET STENGT
FOR BESØKENDE

uten avtale.

Åpnings og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


- Tirsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Onsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager  kl. 10:00 - 14:00
- Fredager    kl. 10:00 - 14:00

Ta gjerne kontakt!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

OPP