Oppdal Kirkelige Fellesråd
Fagerhaug menighet
Andre arrangementer 


Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Adresseavisen
Den Norske Kirke
OPP
Kontaktinfo

Her vil det etterhvert komme artikler og nyheter fra Fagerhaug menighet.

Cool