Oppdal Kirkelige Fellesråd
Oppdalskirkene
Meny

KALENDER

torsdag 30 november
Oppdal kirke
fredag 1 desember
Oppdal kirke
søndag 3 desember
OMM
Lønset kirke
tirsdag 5 desember
onsdag 6 desember
søndag 10 desember
Oppdal kirke
mandag 11 desember
St. Mikaels kapell
tirsdag 12 desember
12:00 Babysang
Oppdal kirke
torsdag 14 desember
Oppdal kirke
fredag 15 desember
Oppdal kirke
søndag 17 desember
Oppdal kirke
mandag 18 desember
Lønset kirke
onsdag 20 desember
Oppdal kirke

Kalender

Vis følgende kategorier:

Adventgudstjeneste,
Barnehagegudstjeneste
Barnetilbud
Bønn
Fastegudstjeneste
Gudstjeneste
Hellig
Høymesse
Høytidsgudstjeneste
Ingen
Julegudstjeneste
Kveldsmesse
Messe
Nyttårsmesse
Palmesøndagsgudstjeneste
Pasjonsgudstjeneste
Påskegudstjeneste
Samtalegudstjeneste
Ungdomstilbud
Vi
Voksentilbud
Økumenisk

Desember


01Fredag
09:30 - 10:30
Adventgudstjeneste, Aune 5.-7. kl i Oppdal kirke

03Søndag
11:00 - 12:30
Økumenisk storsamling i OMM
Søndagsskole. Kirkekaffe.

03Søndag
14:00 - 15:00
Gudstjeneste for små og store i Lønset kirke
TOPP: Bok til 2-, 4- og 6-åringene. Kirkesaft og kaffe på bedehuset. Tenning av julegrana.

05Tirsdag
18:00 - 20:00
Menighetsrådsmøte
Møtene er åpne og foregår som regel i OMM, Aunevn. 22, kl. 18:00 - 20:00

06Onsdag
19:00 - 21:00
KRIK-Laget
KRIK-Laget er en gjeng ungdommer fra 13-20 år som samles hver onsdag kl.19:00 - 21:30 i Grotta i OMM, Aunevn. 22. Vi har forskjellige aktiviteter, har det morsomt, blir bedre kjent med hverandre og med Jesus. Vi har et styre av ungdommer og noen voksne som hjelper til. KRIK- Kristen idrettskontakt og Laget (NKSS)er to forskjellige organisasjoner, men her i Oppdal står vi sammen. Det betyr at det blir samlinger både med fysisk aktivitet og fokus på det som står i Bibelen. Og det blir samtaler om livet og om troen. Samlingene er åpne for alle. Så titt innom, da vel. KRIK-Laget er også en viktig del av konfirmasjonstida. Velkommen!! Se Facebook gruppen https://www.facebook.com/groups/125950386950/?locale=nb_NO

10Søndag
11:00 - 12:30
Messe for små og store i Oppdal kirke
TOPP med "Lys våken" for 11-åringene

11Mandag
09:00 - 10:30
Adventgudstjeneste, Drivdalen skole i St. Mikaels kapell

12Tirsdag
12:00 - 15:00
Babysang
Sang– og musikkstund for foreldre med baby fra 0-12 mnd, men eldre barn er også velkommen! Kl 12:00 i OMM Lunsj ca kl 12:45 Facebook: https://www.facebook.com/groups/603558867146598/ Hjemmesiden: https://www.oppdal.kirken.no/index.phtml?pid=23645

12Tirsdag
12:30 - 13:30
Adventgudstjeneste, Vollan skole i Oppdal kirke

14Torsdag
10:00 - 10:45
Barnehagegudstjeneste i Oppdal kirke

15Fredag
13:15 - 14:15
Adventgudstjeneste, U-skolen i Oppdal kirke

17Søndag
Ingen gudstjeneste i Oppdal kirke

18Mandag
19:30 - 21:00
Vi synger julen inn i Lønset kirke

20Onsdag
19:30 - 21:00
Vi synger julen inn i Oppdal kirke

24Søndag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste for små og store i Oppdal kirke

24Søndag
14:00 - 15:00
Gudstjeneste for små og store i Oppdal kirke

24Søndag
16:00 - 17:00
Gudstjeneste for små og store i Oppdal kirke

25Mandag
11:00 - 12:30
Høytidsgudstjeneste i Lønset kirke

25Mandag
11:00 - 12:30
Høytidsgudstjeneste i Oppdal kirke

26Tirsdag
10:30 - 11:15
Julegudstjeneste i Oppdal, BOAS

26Tirsdag
12:00 - 13:00
Julegudstjeneste i Oppdal helsesenter

Januar


01Mandag
11:00 - 12:30
Nyttårsmesse i Fagerhaug kirke

07Søndag
11:00 - 12:30
Høymesse i Lønset kirke

07Søndag
16:30 - 18:00
Hellig tre kongers fest i OMM
Juletregang, vismenn, servering, bibel og misjon. Små og store er hjertelig velkommen!

09Tirsdag
18:00 - 20:00
Menighetsrådsmøte
Møtene er åpne og foregår som regel i OMM, Aunevn. 22, kl. 18:00 - 20:00

14Søndag
11:00 - 12:30
Høymesse i Oppdal kirke

17Onsdag
19:30 - 20:30
Bønn for Oppdal i Oppdal kirke

18Torsdag
19:30 - 20:30
Bønn for Oppdal i Oppdal baptistkirke
Bønneuka for kristen enhet.

19Fredag
19:30 - 20:30
Bønn for Oppdal i Oppdal kristne senter
Bønneuka for kristen enhet.

21Søndag
11:00 - 12:30
Økumenisk gudstjeneste i Oppdal kirke

28Søndag
11:00 - 12:30
Gudstjeneste i OMM
Nattverd. TOPP: "Skatter i Bibelen" til 8-åringene. Søndagsskole?

29Mandag
12:00 - 14:00
Formiddagstreff (NMS)
Mandager etter gudstjeneste i OMM er det formiddagstreff med servering, sang og misjon. Alle er hjertelig velkommen!

Februar


04Søndag
11:00 - 12:30
Høymesse i Lønset kirke

04Søndag
11:00 - 12:30
Høymesse i Oppdal kirke

06Tirsdag
18:00 - 20:00
Menighetsrådsmøte
Møtene er åpne og foregår som regel i OMM, Aunevn. 22, kl. 18:00 - 20:00

11Søndag
11:00 - 12:30
Gudstjeneste med dåp i Oppdal kirke

14Onsdag
19:00 - 20:30
Fastegudstjeneste i Oppdal kirke

18Søndag
11:00 - 12:30
Høymesse i Oppdal kirke

21Onsdag
19:00 - 20:30
Fastegudstjeneste i Oppdal kirke

25Søndag
11:00 - 12:30
Gudstjeneste i OMM
Søndagsskole. Kirkekaffe.

26Mandag
12:00 - 14:00
Formiddagstreff (NMS)
Mandager etter gudstjeneste i OMM er det formiddagstreff med servering, sang og misjon. Alle er hjertelig velkommen!

28Onsdag
19:00 - 20:30
Fastegudstjeneste i Oppdal kirke

Mars


03Søndag
11:00 - 12:30
Messe for små og store i Oppdal kirke

03Søndag
19:00 - 20:30
Gudstjeneste i Lønset bedehus
Menighetens årsmøte. Servering.

05Tirsdag
18:00 - 20:00
Menighetsrådsmøte
Møtene er åpne og foregår som regel i OMM, Aunevn. 22, kl. 18:00 - 20:00

06Onsdag
19:00 - 20:30
Fastegudstjeneste i Oppdal kirke

10Søndag
11:00 - 12:30
Høymesse i Oppdal kirke

13Onsdag
19:00 - 20:30
Fastegudstjeneste i Oppdal kirke

17Søndag
16:30 - 18:00
Økumenisk storsamling i Oppdal kristne senter
Ennå ikke helt avklart.

20Onsdag
19:00 - 20:30
Fastegudstjeneste i Oppdal kirke

24Søndag
11:00 - 12:30
Palmesøndagsgudstjeneste i OMM
Palmeinntog. TOPP: Påsken i LEGO for 10-åringene. Kirkekaffe.

28Torsdag
10:30 - 11:15
Påskegudstjeneste i Oppdal, BOAS

28Torsdag
12:00 - 12:45
Påskegudstjeneste i Oppdal helsesenter

28Torsdag
20:00 - 21:30
Kveldsmesse i Oppdal kirke

29Fredag
11:00 - 12:30
Pasjonsgudstjeneste i Oppdal kirke

29Fredag
19:00 - 20:30
Pasjonsgudstjeneste i Lønset kirke

30Lørdag
12:00 - 13:00
Påskegudstjeneste i Bakksætra kapell

31Søndag
11:00 - 12:30
Høytidsgudstjeneste i Oppdal kirke

31Søndag
11:00 - 12:30
Høytidsgudstjeneste i Lønset kirke

April


01Mandag
11:00 - 12:30
Høytidsgudstjeneste i Fagerhaug kirke

02Tirsdag
18:00 - 20:00
Menighetsrådsmøte
Møtene er åpne og foregår som regel i OMM, Aunevn. 22, kl. 18:00 - 20:00

07Søndag
11:00 - 12:30
Gudstjeneste for små og store i Oppdal kirke
TOPP: Tårnagenthelg for 9-åringene.

10Onsdag
20:00 - 21:00
Kveldsmesse i Oppdal kirke

14Søndag
11:00 - 12:30
Høymesse i Oppdal kirke

21Søndag
11:00 - 12:30
Gudstjeneste med dåp i Oppdal kirke

26Fredag
18:00 - 19:30
Samtalegudstjeneste i Oppdal kirke

28Søndag
11:00 - 12:30
Gudstjeneste i OMM
Søndagsskole. Kirkekaffe.

29Mandag
12:00 - 14:00
Formiddagstreff (NMS)
Mandager etter gudstjeneste i OMM er det formiddagstreff med servering, sang og misjon. Alle er hjertelig velkommen!

Mai


07Tirsdag
18:00 - 20:00
Menighetsrådsmøte
Møtene er åpne og foregår som regel i OMM, Aunevn. 22, kl. 18:00 - 20:00

Juni


04Tirsdag
18:00 - 20:00
Menighetsrådsmøte
Møtene er åpne og foregår som regel i OMM, Aunevn. 22, kl. 18:00 - 20:00

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL

E-post: post@oppdal.kirken.no

Telefon: 72 40 42 90

Åpnings- og telefontider for Oppdal Menighetskontor:

Mandag til torsdag fra kl 10:00-14:00

Ta gjerne kontakt for avtaler utenom åpningstiden.


Velkommen innom oss!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB