Den Norske Kirke
Oppdalskirkene
KALENDER

søndag 14 mars
Oppdal kirke
søndag 21 mars
Oppdal kirke
torsdag 25 mars
søndag 28 mars
OMM
torsdag 1 april
Oppdal, BOAS
Oppdal helsesenter
Oppdal kirke
fredag 2 april
Oppdal kirke
Lønset kirke
lørdag 3 april
Bakksætra kapell
søndag 4 april
Oppdal kirke
Lønset kirke
mandag 5 april
Fagerhaug kirke
søndag 11 april
OMM
søndag 18 april
Oppdal kirke
søndag 25 april
OMM
torsdag 29 april
søndag 2 mai
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 9 mai
Oppdal kirke
torsdag 13 mai
St. Mikaels kapell
mandag 17 mai
Lønset kirke
Oppdal kirke
søndag 23 mai
OMM
Lønset kirke

Andre arrangementer

14. januar Sangkveld på OMM

11. februar Sangkveld på OMM

11. mars Sangkveld på OMM

15 april Sangkveld på OMM


Kalender

Vis følgende kategorier:

Barnetilbud
Gudstjeneste
Høymesse
Høytidsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjenester
Nattverdgudstjeneste
Pasjonsgudstjeneste
Pilegrimsvandring
Påskeandakt
Påskegudstjeneste
Påskesang

Mars


14Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste og menighetsmøte i Oppdal kirke
Menighetsmøte rett etter gudstjenesten. Årsfesten kl. 19.00. er avlyst. Foruten menighetens årsrapport er det to saker: Lokal grunnordning (liturgi) for hovedgudstjenesten, og biskopens forordning om antall, tid og sted for gudstjenestene.

21Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Oppdal kirke
Blir det dåp forrettes den i egen dåpsgudstjenest kl. 13.00.

25Torsdag
11:00 - 12:00
Babysang Vår 2021
Streamet, se https://www.facebook.com/topp.oppdal.1 Velkommen til Babysang. Dette er en sang og musikkstund for foreldre og baby. Vi synger sammen med barnet, både kjente og nye sanger, og bruker regler, rytmer, farger og bevegelser.

28Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste for små og store i OMM
Inntog med palmegrener. Forhåpentlig presentasjon av påsken i LEGO med 10-åringene. Blir det dåp forrettes den i egen, liten gudstjeneste kl. 13.00.

April


01Torsdag
10:30 - 11:15
Nattverdgudstjeneste i Oppdal, BOAS

01Torsdag
11:30 - 12:00
Nattverdgudstjeneste i Oppdal helsesenter

01Torsdag
20:00 - 21:30
Nattverdgudstjeneste i Oppdal kirke

02Fredag
11:00 - 12:00
Pasjonsgudstjeneste i Oppdal kirke

02Fredag
19:00 - 20:30
Pasjonsgudstjeneste i Lønset kirke

03Lørdag
15:00 - 16:00
Påskeandakt i Bakksætra kapell

04Søndag
11:00 - 12:30
Høytidsgudstjeneste i Oppdal kirke

04Søndag
11:00 - 12:30
Høytidsgudstjeneste i Lønset kirke

05Mandag
11:00 - 12:30
Påskegudstjeneste i Fagerhaug kirke

11Søndag
19:00 - 20:30
Påskesang ? i OMM
Påsken i ord og toner ? Vi jobber videre med saken.

18Søndag
11:00 - 12:30
Gudstjeneste i Oppdal kirke
Avslutning på konfirmantleir.

25Søndag
11:00 - 12:30
Gudstjeneste i OMM

29Torsdag
11:00 - 12:00
Babysang Vår 2021
Streamet, se https://www.facebook.com/topp.oppdal.1 Velkommen til Babysang. Dette er en sang og musikkstund for foreldre og baby. Vi synger sammen med barnet, både kjente og nye sanger, og bruker regler, rytmer, farger og bevegelser.

Mai


02Søndag
11:00 - 12:30
Høymesse i Oppdal kirke

02Søndag
11:00 - 12:30
Høymesse i Lønset kirke

09Søndag
11:00 - 12:30
Gudstjeneste for små og store i Oppdal kirke
Tårnagentgudstjeneste.

13Torsdag
11:00 - 14:00
Pilegrimsvandring til i St. Mikaels kapell
Pilegrimsvandring fra Ryphusan til Mikaelskapellet over Risberget. (Om vær og føre tillater.) For konfirmanter, foreldre og alle som har lyst på en himmelfartstur. Kort gudstjeneste underveis.

17Mandag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Lønset kirke

17Mandag
11:00 - 11:45
Gudstjeneste i Oppdal kirke

23Søndag
11:00 - 12:30
Høytidsgudstjeneste i OMM

23Søndag
11:00 - 12:30
Høytidsgudstjeneste i Lønset kirke

27Torsdag
11:00 - 12:00
Babysang Vår 2021
Streamet, se https://www.facebook.com/topp.oppdal.1 Velkommen til Babysang. Dette er en sang og musikkstund for foreldre og baby. Vi synger sammen med barnet, både kjente og nye sanger, og bruker regler, rytmer, farger og bevegelser.

29Lørdag
10:00 - 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Oppdal kirke

29Lørdag
12:00 - 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Oppdal kirke

30Søndag
10:00 - 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Oppdal kirke

30Søndag
12:00 - 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Oppdal kirke

Juni


05Lørdag
10:00 - 11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Oppdal kirke

05Lørdag
12:00 - 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Oppdal kirke

05Lørdag
14:00 - 15:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Oppdal kirke

06Søndag
11:00 - 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Oppdal kirke

06Søndag
11:00 - 12:30
Konfirmasjonsgudstjenester i Lønset kirke

13Søndag
11:00 - 12:30
Høymesse i Oppdal kirke
50-årskonfirmanter ?

20Søndag
11:00 - 12:30
Høymesse i Oppdal kirke

27Søndag
11:00 - 12:30
Gudstjeneste i OMM

Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90


P.g.a Korona smittefare er
KONTORET STENGT
FOR BESØKENDE

uten avtale.

Åpnings og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


- Tirsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Onsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager  kl. 10:00 - 14:00
- Fredager    kl. 10:00 - 14:00

Ta gjerne kontakt!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

OPP