Oppdal Kirkelige Fellesråd
Oppdalskirkene
Meny

KALENDER

søndag 5 februar
Lønset kirke
Oppdal kirke
onsdag 8 februar
søndag 12 februar
Oppdal kirke
onsdag 15 februar
torsdag 16 februar
søndag 19 februar
Oppdal kirke
onsdag 22 februar
Oppdal kirke
søndag 26 februar
OMM
tirsdag 28 februar
12:00 Babysang
onsdag 1 mars
Oppdal kirke
torsdag 2 mars
OMM
søndag 5 mars
Oppdal kirke

Info om vielse


VIELSE

Her er noen tips om hvordan man går fram når man ønsker å gifte seg:

1. Alt papirarbeid ordnes gjennom folkeregisteret. Vi har lagt inn skjemaer som underelementer på denne nettsiden, så ta utskrift av dem, og la de bli fylt ut av brudepar og forlovere. Så skal de sendes i god tid til følgende adresse: Melhus skattekontor v/ Skatt Midt–Norge, Pb 2060, 6402 Molde. Dersom vielsen skal være i Oppdal, bør dere krysse av på papiret at vigselspapiret blir sendt : Soknepresten i Oppdal, Aunevegen 22, 7340 Oppdal. Ønsker en av partene å skifte navn i forbindelse med vigselen, må det legges ved en søknad om dette. Har du ikke skriver ? Ring menighetskontoret, så kan vi sende papirene til dere.

Nytt fra juni 2018 er at dere kan levere inn papirer til folkeregisteret elektronisk. For å få mer informasjon om dette, kan du klikke på denne linken: https://kirken.no/nb–NO/bryllup/viktige–skjema/  

Vi gjør oppmerksom på at prøvingspapirene kun er gyldige i 4 måneder, derfor må dere vente til det mindre enn 4 måneder igjen til vigselen finner sted, før dere sender disse til folkeregisteret.

2. Det er en samkjøring av vigsler i Rennebu og Oppdal på sommerstid. Det betyr at en ikke er garantert å få oppfylt sitt primærønske om dato. Dere vil få tilbakemelding på at det er i orden med dato et par uker etter forespørsel. Det kan være lurt å være ute i god tid. Slik kan det være sikrere å få den datoen og klokkeslettet dere ønsker dere.

3. Brudepar og prest har en samtale og ev øving på forhånd, gjerne en dag eller to før vigselen. Tid for dette avtales på telefon 72 40 42 90 .

4. I kirken er det inngangs– og utgangsmarsj, og det skal velges ut gjerne 3 salmer for allsang. En av salmene kan byttes ut med et soloinnslag.  Sanger og marsjønsker kan gis beskjed om til menighetskontoret i god tid, senest et par uker i forkant. Gjerne direkte til organist. (kontaktinformasjon til våre organister finner du ved å klikke deg inn på ansatte–oversikten på toppmenyen)

5. Til sangen i kirken kan brukes salmebøker, men mange lager et eget program for dette. Rekkefølgen av det som skjer i seremonien er som følger:

   1. Inngangsmarsj
   2. Inngangsord
   3. Salme
   4. Skriftlesning.
   5. Salme
   6. Tale
   7. Ekteskapsinngåelse
   8. Overrekkelse av ringer (valgfritt)
   9. Forbønn
  10. Ev musikkinnslag
  11. Salme
  12. Velsignelse
  13. Utgangsmarsj.

6. De fleste ønsker å pynte kirken med blomster el.l. Dette kan gjøres samme dag eller kvelden før. Si fra til menighetskontoret eller kirketjener når det ønskes å gjøre det, så vi kan åpne kirken. Det kan være greit å snakke med den lokale kirketjener på forhånd.

7. Vigsler skal primært foregå i kirkene. Om ønskelig kan kontorviglser foretas. Vigsler utenom dette kan unntaksvis finne sted etter avtale.

8. For personer som er bosatt i Oppdal kommune er vigsel i Oppdalskirkene gratis.

For de som ikke er bosatt i Oppdal kommune (vi bruker adresse som er registrert i folkeregisteret) ble det i 2009 innført betaling for leie av kirka, kirketjener og organist. Leiesatsen er på kr.3.000,–. Dette blir fakturert i etterkant av vielsen.

9. Lykke til med forberedelsene ! Bare ta kontakt med menighetskontoret og de kirkelige ansatte når det er noe du vil spørre om.


NB ! Det hender par som er gift borgerlig, likevel ønsker en seremoni i kirken senere. Da har vi en liturgi som heter: Forbønn for borgerlig inngåtte ekteskap. Formen på denne ligger nær opp til vanlige vigsler. Ved denne handling er det ingen skjemaer som skal fylles ut.

 Mye nyttig om vielser finner du på denne nettsiden:

https://kirken.no/nb–NO/bryllup/ 

 

INFORMASJON TIL BRUDEPARET I FORBINDELSE MED MUSIKK I VIELSEN

E–post med ønske om inngangs– og utgangsmarsjer sendes til organist senest 4 uker før vielsen. Ta kontakt med oss, så får du vite hvilken organist som skal spille i din vielse.
Det er også ønskelig at solistinnslag meldes i god tid før vielsen – om organist ønskes til akkompagnement. 

Vi har utarbeidet en liste med det repertoaret vi tilbyr. Hvis det er musikkstykker som ønskes, som ikke står på denne listen, vil vi måtte fakturere kr. 1 500,– pr. stykke, for at vi må øve ekstra på dette. Dette avklares i forkant, og faktura blir sendt brudeparet i etterkant av vigselen. 

Epostadresser: 

Organist Elisa Robak: lageelisa@yahoo.no mobilnr 928 03 003
Organist Bjørgunn Alice Tønnesland: alice–to@online.no mobilnr 416 82 494


Vi tilbyr følgende bryllupsmusikk:

Musikkstykker som begge organistene tilbyr

Musikk                                                       

Komponist              

Lydfil

Bruremarsj fra Garmo klikk her
Brudemarsj fra Lødingen klikk her
Bruremarsj fra Øre/Romsdalen/Nordmøre klikk her
BruremarsjJan Magne Førdeklikk her
Bruremarsj fra Østerdalen og Røros klikk her
Brudemarsj fra LohengrinWagnerklikk her
BrudemarsjMendehlssonklikk her
PurposeNordraakklikk her
Ode til gledenBeethovenklikk her
Trumpet voluntary (prins Jørgen marsj)Clarke/Purcellklikk her
All you need is loveLennon/McCartneyklikk her
Can you feel the love tonightElton Johnklikk her
Anthem fra ChessUlveus/Anderssonklikk her
Bruremarsj fra Valsøyfjord klikk her
Rivers flows in you (inngang) Yakuma  klikk her

 

Musikkstykker som organist Bjørgunn Tønnesland tilbyr (i tillegg til lista over)

Musikk                                                

Komponist            

Lydfil

Bruremarsj fra Seljord                         klikk her
Bruremarsj fra Todalen klikk her

 
November rain (inngang)Guns`n rosesklikk her


Musikkstykker som organist Elisa Robak tilbyr (i tillegg til lista over)

Musikk                                                   

Komponist        

  Lydfil  
Gotländske brudemarsj klikk her
Bruralåt fra Valdres klikk her
Birkalåten klikk her
Gammal bröllopsmarsch från Delsbo klikk her
Brudemarsj fra Høydalen/Aurland Finnes ikke
Kiste–kast–marsjen Finnes ikke
Brudemarsj fra Jämtland klikk her
Voluntary i G, op. 7 nr. 9 – 1. delJ. Stanleyklikk her
Voluntary i D–majorJohn Alcock 
Short voluntaryJohn Worganklikk her
Trumpet voluntaryHenry Heronklikk her
La RéjouissanceG.F. Händelklikk her
 Perfect                                                                                         Ed SheeranVi gjør oppmerksom på at lydklippene kan avvike fra arrangementet som organistene har.


Ved spørsmål, ta kontakt.

 

Med vennlig hilsen

Oppdal menighetskontor

72 40 42 90

 

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Les merOPP
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL

Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90

Åpnings- og telefontider for
Oppdal Menighetskontor


Tirsdag og torsdag fra kl 10:00-14:00

Ta gjerne kontakt for avtaler utenom åpningstiden.


Velkommen innom oss!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB