Oppdal Kirkelige Fellesråd
Oppdalskirkene
Dåp-Vielse-Gravferd

KALENDER

torsdag 9 desember
lørdag 11 desember
Oppdal kirke
søndag 12 desember
OMM
tirsdag 14 desember
torsdag 16 desember
søndag 19 desember
Oppdal kirke
fredag 24 desember
Oppdal kirke
Oppdal kirke
Oppdal kirke
lørdag 25 desember
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 26 desember
Oppdal, BOAS
Oppdal helsesenter
lørdag 1 januar
Fagerhaug kirke
søndag 2 januar
Lønset kirke
søndag 9 januar
Oppdal kirke
OMM
søndag 16 januar
Oppdal kirke
onsdag 19 januar
Oppdal kirke
torsdag 20 januar
Oppdal baptistkirke
fredag 21 januar
Oppdal kristne senter
søndag 23 januar
Oppdal kristne senter
tirsdag 25 januar
søndag 30 januar
OMM
søndag 6 februar
Lønset kirke

Andre arrangementer 

Info om vielse

VielseHer er noen tips om hvordan man går fram når man ønsker å gifte seg:

1. Alt papirarbeid ordnes gjennom folkeregisteret. Vi har lagt inn skjemaer som underelementer på denne nettsiden, så ta utskrift av dem, og la de bli fylt ut av brudepar og forlovere. Så skal de sendes i god tid til følgende adresse: Melhus skattekontor v/ Skatt Midt-Norge, Pb 2060, 6402 Molde. Dersom vielsen skal være i Oppdal, bør dere krysse av på papiret at vigselspapiret blir sendt : Soknepresten i Oppdal, Aunevegen 22, 7340 Oppdal. Ønsker en av partene å skifte navn i forbindelse med vigselen, må det legges ved en søknad om dette. Har du ikke skriver ? Ring menighetskontoret, så kan vi sende papirene til dere.

Nytt fra juni 2018 er at dere kan levere inn papirer til folkeregisteret elektronisk. For å få mer informasjon om dette, kan du klikke på denne linken: https://kirken.no/nb-NO/bryllup/viktige-skjema/  

Vi gjør oppmerksom på at prøvingspapirene kun er gyldige i 4 måneder, derfor må dere vente til det mindre enn 4 måneder igjen til vigselen finner sted, før dere sender disse til folkeregisteret.

2. Det er en samkjøring av vigsler i Rennebu og Oppdal på sommerstid. Det betyr at en ikke er garantert å få oppfylt sitt primærønske om dato. Dere vil få tilbakemelding på at det er i orden med dato et par uker etter forespørsel. Det kan være lurt å være ute i god tid. Slik kan det være sikrere å få den datoen og klokkeslettet dere ønsker dere.

3. Brudepar og prest har en samtale og ev øving på forhånd, gjerne en dag eller to før vigselen. Tid for dette avtales på telefon 72 40 42 90 .

4. I kirken er det inngangs- og utgangsmarsj, og det skal velges ut gjerne 3 salmer for allsang. En av salmene kan byttes ut med et soloinnslag.  Sanger og marsjønsker kan gis beskjed om til menighetskontoret i god tid, senest et par uker i forkant. Gjerne direkte til organist. (kontaktinformasjon til våre organister finner du ved å klikke deg inn på ansatte-oversikten på toppmenyen)

5. Til sangen i kirken kan brukes salmebøker, men mange lager et eget program for dette. Rekkefølgen av det som skjer i seremonien er som følger:

   1. Inngangsmarsj
   2. Inngangsord
   3. Salme
   4. Skriftlesning.
   5. Salme
   6. Tale
   7. Ekteskapsinngåelse
   8. Overrekkelse av ringer (valgfritt)
   9. Forbønn
  10. Ev musikkinnslag
  11. Salme
  12. Velsignelse
  13. Utgangsmarsj.

6. De fleste ønsker å pynte kirken med blomster el.l. Dette kan gjøres samme dag eller kvelden før. Si fra til menighetskontoret eller kirketjener når det ønskes å gjøre det, så vi kan åpne kirken. Det kan være greit å snakke med den lokale kirketjener på forhånd.

7. Vigsler skal primært foregå i kirkene. Om ønskelig kan kontorviglser foretas. Vigsler utenom dette kan unntaksvis finne sted etter avtale.

8. For personer som er bosatt i Oppdal kommune er vigsel i Oppdalskirkene gratis.

For de som ikke er bosatt i Oppdal kommune (vi bruker adresse som er registrert i folkeregisteret) ble det i 2009 innført betaling for leie av kirka, kirketjener og organist. Leiesatsen er på kr.3.000,-. I tillegg skal det også betales kr. 2.160,- til presten for å vie de som ikke er bosatt i Gauldal prosti. Denne satsen er pr. i dag kr. 2.160,-. Total sum for leie av kirke, kirketjener, organist og prest er da kr. 5.160,-. Dette blir fakturert i etterkant av vielsen.

9. Lykke til med forberedelsene ! Bare ta kontakt med menighetskontoret og de kirkelige ansatte når det er noe du vil spørre om.


NB ! Det hender par som er gift borgerlig, likevel ønsker en seremoni i kirken senere. Da har vi en liturgi som heter: Forbønn for borgerlig inngåtte ekteskap. Formen på denne ligger nær opp til vanlige vigsler. Ved denne handling er det ingen skjemaer som skal fylles ut.

 Mye nyttig om vielser finner du på denne nettsiden:

https://kirken.no/nb-NO/bryllup/ 

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Adresseavisen
Den Norske Kirke
OPP
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90

Åpnings- og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


-Mandag til Torsdag fra 10:00 til 14:00

Ta gjerne kontakt for avtaler utenom åpningstiden.


Velkommen innom oss!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB