Oppdalskirkene
AKTIVITETER

02.07 12:00

KALENDER

søndag 27 juni
OMM
søndag 4 juli
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 11 juli
Oppdal kirke
søndag 18 juli
Oppdal kirke
Eysteinkyrkja
søndag 25 juli
Oppdal kirke
søndag 1 august
Oppdal kirke
Minnesteinen v «Vindalskirka.»
søndag 8 august
Oppdal kirke
Eysteinkyrkja
søndag 15 august
Oppdalsmuseet
søndag 22 august
OMM
søndag 29 august
Oppdal kirke
søndag 5 september
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 12 september
Oppdal kirke
lørdag 18 september
Oppdal kirke
Oppdal kirke
Oppdal kirke
søndag 19 september
Andre steder
lørdag 25 september
St. Mikaels kapell
søndag 26 september
OMM
onsdag 29 september
St. Mikaels kapell
søndag 3 oktober
Lønset kirke

Andre arrangementer 

Lønset kirke

Lønset kirke  Kirkene – Lønset kirke utvendig

Lønset kirke er en sognekirke i Oppdal kommune i Sør–Trøndelag. Den ligger i Lønset sogn langs Fv 511 ca. 800 m nord for tettstedet Lønset ved Rv 70. Kirken er en av 67 åttekantede kirker i Norge.

Kirken på Vindal

Før svartedauden i 1349 var det fem kirker i Oppdal. Dette går fram av sokneprest Gjert Juel Feldtmanns beskrivelse over Oppdal prestegjeld fra 1700–tallet: «Før Reformationen har her udi Opdal været 3 kirker og 2 capeller.» Disse kirkene var: Hovedkirken på Vang, kirken på Lo, kirken i Ålbu, et kapell ved Stavåa på Fagerhaug og et på Lønset. Om kapellet på Lønset skriver han: «Det andet capell i Winddalen, paa hiinside Winddals Elv, 3 Mile i vester fra Kirken [på Vang]. Steden vises, en liden rund plan – – –». Hvordan kapellet så ut eller hvor lenge sto, vites ikke men trolig var det en liten stavkirke bygget på 11–1200–tallet, etter at kristendommen ble innført. Nesten hele bygda ble liggende øde etter svartedauden, kirken forfalt og ble borte. I dag finnes ingen spor etter kapellet men tradisjonen viser til tre plasser som ligger så tett at lokaliseringen kan gjøres noenlunde.[1]

Kirken etter svartedauden

Det gamle kapellet

I flere århundre etter svartedauden hadde ikke Lønset anneks noe kapell men fra ca. 1700 ble det holdt gudstjenester på utvalgte gårder i sognet. I 1770 ble det tatt initiativ til bygging av kapell og i brev til biskopen het det: ”– – – saa maa de som boe nede paa Skaugen formedelst den lange og besværlige Vei til Kirken, undertiden anvende 2 a 3 Dagers Reise, naar de i ondt Føre skulle søge kirken for at bringe deres Døde til Graven, ligesom de ei heller mere end 2de Gange om Aaret have Prædiken, hvilken endda maa forrettes i en Bondestue, hvor alene saadanne svage og gamle Folk, som ei kunne bringes til Kirken, vorde betjente med Sacramentet – – –”. Kapellet ble bygget i årene 17721774 og var plassert der minnestenen etter de omkomne fra skredulykken i Klevgardene 1868 står, sørvest for den nåværende kirken. Den siste gudstjenesten i dette kapellet ble holdt søndag 19. juli i 1863.

Det nye kapellet

I 1858 ble det oppnevnt en komité for planlegging av en ny kirke. Det nye kapellet skulle erstatte den gamle korskirken som var blitt for liten. To løsninger ble skissert: en korskirke tegnet av John Ellingsen Storli og en åttekantet kirke modellert av Sjur Jamtseter. Komitéen valgte det åttekantede forslaget. Den nåværende åttekantede tømmerbygningen ble bygget i 1863, innviet den 26. august samme år og det gamle kapellet ble solgt til riving. En del av innredningen fra det gamle kapellet ble flyttet over i det nye men ny altertavle ble laget av bygdekunstnerne Ole Moene og Sjur Jamtseter. Opprinnelig hadde altertavlen et enkelt kors som eneste dekorasjon men dette ble erstattet med et maleri av Mikael Hoel i 1920. I 1960–årene fikk kapellet en lenge tiltrengt oppussing. Før rehabiliteringen var kapellet hvitmalt men ble nå malt rødt, innvendig ble veggene renset for maling og behandlet med terpentinsaus for å få jevn farge. Altertavlen ble tilbakeført til sin opprinnelige utførelse og maleriet plassert et annet sted i kirken.

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Adresseavisen
Den Norske Kirke
Opdalingen
OPP
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90


Kontoret er for tiden stengt. Ring oss gjerne for å avtale et møte!

Åpnings og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


- Tirsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Onsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager  kl. 10:00 - 14:00
- Fredager    kl. 10:00 - 14:00

Ta gjerne kontakt!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB