Oppdalskirkene
Kirkegårdene

Diverse skjema
KALENDER

søndag 1 august
Oppdal kirke
Minnesteinen for Vindalskirka.
søndag 8 august
Oppdal kirke
Eysteinkyrkja
søndag 15 august
Oppdalsmuseet
søndag 22 august
OMM
søndag 29 august
Oppdal kirke
søndag 5 september
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 12 september
Oppdal kirke
lørdag 18 september
Oppdal kirke
Oppdal kirke
Oppdal kirke
søndag 19 september
Andre steder
lørdag 25 september
St. Mikaels kapell
søndag 26 september
OMM
onsdag 29 september
St. Mikaels kapell
søndag 3 oktober
Lønset kirke
Oppdal kirke

Andre arrangementer 

Oppdalkyrkjenes Blomsterfond

Oppdalkyrkjenes Blomsterfond

Oppdalkyrkjenes blomsterfond blei stifta i 1967.

Sokneprest Ola Mæle stod i spissen for å få til dette fondet. I §1 står det: ”Blomsterfondet skal gjere det vakkert i og ved kyrkjene og på kyrkjegardane.”

Alle år sidan har blomsterfondet hatt vårdugnad på Oppdal kyrkjegard. På Lønset og Fagerhaug er det sokneråda som står for dugnaden, medan blomsterfondet gjev pengar til blomster og planting.

Utan minnegåver ved gravferder, store og små summar, og eit par store testamentariske gåver, hadde det ikkje vore noko Blomsterfond. Da hadde det ikkje vore pengar til å løne sumararbeidarane som klipper gras, vatnar m.m. Det hadde heller ikkje vore pengar til planting i krukker og bed, som Oppdal gartneri og Mjøens plantesenter ordner med. Det hadde ikkje vore nokon til å organisere dugnad og servert kaffe til dugnadsgjengen. Styret er takksam for alle minnegåvene Oppdalkyrkjenes blomsterfond får, slik at vi kan halde fram med denne viktige verksemda.

Styret i Blomsterfondet består av desse medlemmane:

Kyrkjeverge Vegard Skjørstad

Aud Ingrid Aune

Marie Thyve

Karen–Mari Uvsløkk

Marietta Klettgjerde

Kristine Engelsjord Moen

Sokneprest Arne Aspeland

Rekneskapsfører er Jan Ingen Sliper
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Adresseavisen
Den Norske Kirke
Opdalingen
OPP
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90

Sommerens åpnings- og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


- Tirsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager  kl. 10:00 - 14:00


Vi ønsker deg en god sommer. Ta gjerne kontakt.

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB