Oppdalskirkene
Kirkegårdene

Diverse skjema
KALENDER

søndag 17 oktober
Oppdal kirke
torsdag 21 oktober
lørdag 23 oktober
Oppdal kirke
søndag 24 oktober
OMM
Oppdal kirke
torsdag 28 oktober
søndag 31 oktober
Oppdal kirke
Oppdal kirke
torsdag 4 november
søndag 7 november
Oppdal kirke
Lønset kirke
torsdag 11 november
søndag 14 november
Oppdal kirke
torsdag 18 november
fredag 19 november
Oppdal kirke
lørdag 20 november
Oppdal kirke
søndag 21 november
Oppdal kirke
Oppdal kirke
torsdag 25 november
søndag 28 november
OMM
Lønset kirke
torsdag 2 desember
torsdag 9 desember
torsdag 16 desember

Andre arrangementer 

Oppdalkyrkjenes Blomsterfond

Oppdalkyrkjenes Blomsterfond

Oppdalkyrkjenes blomsterfond blei stifta i 1967.

Sokneprest Ola Mæle stod i spissen for å få til dette fondet. I §1 står det: ”Blomsterfondet skal gjere det vakkert i og ved kyrkjene og på kyrkjegardane.”

Alle år sidan har blomsterfondet hatt vårdugnad på Oppdal kyrkjegard. På Lønset og Fagerhaug er det sokneråda som står for dugnaden, medan blomsterfondet gjev pengar til blomster og planting.

Utan minnegåver ved gravferder, store og små summar, og eit par store testamentariske gåver, hadde det ikkje vore noko Blomsterfond. Da hadde det ikkje vore pengar til å løne sumararbeidarane som klipper gras, vatnar m.m. Det hadde heller ikkje vore pengar til planting i krukker og bed, som Oppdal gartneri og Mjøens plantesenter ordner med. Det hadde ikkje vore nokon til å organisere dugnad og servert kaffe til dugnadsgjengen. Styret er takksam for alle minnegåvene Oppdalkyrkjenes blomsterfond får, slik at vi kan halde fram med denne viktige verksemda.

Styret i Blomsterfondet består av desse medlemmane:

Kyrkjeverge Vegard Skjørstad

Aud Ingrid Aune

Marie Thyve

Karen–Mari Uvsløkk

Marietta Klettgjerde

Kristine Engelsjord Moen

Sokneprest Arne Aspeland

Rekneskapsfører er Jan Ingen Sliper
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Adresseavisen
Den Norske Kirke
OPP
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90

Åpnings- og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


- Tirsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager  kl. 10:00 - 14:00

Ta gjerne kontakt for avtaler utenom åpningstiden.


Velkommen innom oss!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB