Den Norske Kirke
Oppdalskirkene
Kirkegårdene

Diverse skjema
KALENDER

søndag 14 mars
Oppdal kirke
søndag 21 mars
Oppdal kirke
torsdag 25 mars
søndag 28 mars
OMM
torsdag 1 april
Oppdal, BOAS
Oppdal helsesenter
Oppdal kirke
fredag 2 april
Oppdal kirke
Lønset kirke
lørdag 3 april
Bakksætra kapell
søndag 4 april
Oppdal kirke
Lønset kirke
mandag 5 april
Fagerhaug kirke
søndag 11 april
OMM
søndag 18 april
Oppdal kirke
søndag 25 april
OMM
torsdag 29 april
søndag 2 mai
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 9 mai
Oppdal kirke
torsdag 13 mai
St. Mikaels kapell
mandag 17 mai
Lønset kirke
Oppdal kirke
søndag 23 mai
OMM
Lønset kirke

Andre arrangementer

14. januar Sangkveld på OMM

11. februar Sangkveld på OMM

11. mars Sangkveld på OMM

15 april Sangkveld på OMM


Oppdalkyrkjenes Blomsterfond

Oppdalkyrkjenes blomsterfond blei stifta i 1967.

Sokneprest Ola Mæle stod i spissen for å få til dette fondet. I §1 står det: ”Blomsterfondet skal gjere det vakkert i og ved kyrkjene og på kyrkjegardane.”

Alle år sidan har blomsterfondet hatt vårdugnad på Oppdal kyrkjegard. På Lønset og Fagerhaug er det sokneråda som står for dugnaden, medan blomsterfondet gjev pengar til blomster og planting.

Utan minnegåver ved gravferder, store og små summar, og eit par store testamentariske gåver, hadde det ikkje vore noko Blomsterfond. Da hadde det ikkje vore pengar til å løne sumararbeidarane som klipper gras, vatnar m.m. Det hadde heller ikkje vore pengar til planting i krukker og bed, som Oppdal gartneri og Mjøens plantesenter ordner med. Det hadde ikkje vore nokon til å organisere dugnad og servert kaffe til dugnadsgjengen. Styret er takksam for alle minnegåvene Oppdalkyrkjenes blomsterfond får, slik at vi kan halde fram med denne viktige verksemda.

Styret i Blomsterfondet består av desse medlemmane:

Kyrkjeverge Vegard Skjørstad

Aud Ingrid Aune

Marie Thyve

Karen-Mari Uvsløkk

Marietta Klettgjerde

Kristine Engelsjord Moen

Sokneprest Arne Aspeland

Rekneskapsfører er Jan Ingen Sliper
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90


P.g.a Korona smittefare er
KONTORET STENGT
FOR BESØKENDE

uten avtale.

Åpnings og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


- Tirsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Onsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager  kl. 10:00 - 14:00
- Fredager    kl. 10:00 - 14:00

Ta gjerne kontakt!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

OPP