Oppdal Kirkelige Fellesråd
Oppdalskirkene
Gravplassene

Diverse skjema
KALENDER

søndag 3 juli
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 10 juli
Oppdal kirke
19:00 Messe
Eysteinkyrkja
søndag 17 juli
Oppdal kirke
torsdag 21 juli
Oppdal kirke
lørdag 23 juli
Oppdal kirke
søndag 24 juli
Oppdal kirke
torsdag 28 juli
Oppdal kirke
søndag 31 juli
Oppdal kirke
19:00 Messe
Eysteinkyrkja
torsdag 4 august
Oppdal kirke
søndag 7 august
Oppdal kirke
Lønset menighet
torsdag 11 august
Oppdal kirke

Andre arrangementer 

 

Oppdal Blomsterfond

 

Oppdalkyrkjenes blomsterfond blei stifta i 1967. Frå 2005 er fondet registrert som ei stifting under namnet Oppdal Blomsterfond.

Sokneprest Ola Mæle stod i spissen for å få til dette fondet. I §1 står det: ”Blomsterfondet skal gjere det vakkert i og ved kyrkjene og på kyrkjegardane.”

Alle år sidan har blomsterfondet hatt vårdugnad på Oppdal kyrkjegard. På Lønset er det soknerådet som står for dugnaden, medan blomsterfondet gjev pengar til blomster og planting.

Utan minnegåver ved gravferder, store og små summar, og eit par store testamentariske gåver, hadde det ikkje vore noko Blomsterfond. Da hadde det ikkje vore pengar til å løne sumararbeidarane som klipper gras, vatnar m.m. Det hadde heller ikkje vore pengar til planting i krukker og bed. Det hadde ikkje vore nokon til å organisere dugnad og servert kaffe til dugnadsgjengen. Styret er takksam for alle minnegåvene Oppdalkyrkjenes blomsterfond får, slik at vi kan halde fram med denne viktige verksemda.

Styret i Blomsterfondet består av desse medlemmane:

Kyrkjeverge Aina Volden, leder kirkevergen@oppdal.kirken.no  

Aud Ingrid Aune

Marie Thyve

Sigrun Gulaker

Arnt Nerhoel

Kristine Engelsjord Moen

Sokneprest Arne Aspeland

Rekneskapsfører er Jan Ingen Sliper
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Adresseavisen
Den Norske Kirke
OPP
Søndagsskole for voksne
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90

Åpnings- og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


Tirsdag og torsdag fra kl 10:00-14:00

Ta gjerne kontakt for avtaler utenom åpningstiden.


Velkommen innom oss!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB