Den Norske Kirke
Oppdalskirkene
Kirkegårdene

Diverse skjema
KALENDER

søndag 14 mars
Oppdal kirke
søndag 21 mars
Oppdal kirke
torsdag 25 mars
søndag 28 mars
OMM
torsdag 1 april
Oppdal, BOAS
Oppdal helsesenter
Oppdal kirke
fredag 2 april
Oppdal kirke
Lønset kirke
lørdag 3 april
Bakksætra kapell
søndag 4 april
Oppdal kirke
Lønset kirke
mandag 5 april
Fagerhaug kirke
søndag 11 april
OMM
søndag 18 april
Oppdal kirke
søndag 25 april
OMM
torsdag 29 april
søndag 2 mai
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 9 mai
Oppdal kirke
torsdag 13 mai
St. Mikaels kapell
mandag 17 mai
Lønset kirke
Oppdal kirke
søndag 23 mai
OMM
Lønset kirke

Andre arrangementer

14. januar Sangkveld på OMM

11. februar Sangkveld på OMM

11. mars Sangkveld på OMM

15 april Sangkveld på OMM


STELL AV GRAVSTEDER

Hvis du ønsker at vi skal sørge for at gravstedet(-ene) du er fester for skal stelles har vi to forskjellige ordninger for dette.

Årlig stell:

Dette er en avtale som inngås for et år (en sommer) av gangen.

Vi foretar planting, vanning og luking på gravstedet. Vi planter en gang pr. år, og normalt skjer dette etter at vi er sikre på at blomstene ikke fryser. Hvis blomstene visner i løpet av sommeren, skifter vi de ut.

Pris pr. år: kr. 950,-. Faktura blir tilsendt for hvert år.

Fornyelse av avtalen: I løpet av våren hvert år sendes det ut skriv til alle som har tidligere har vært registrert, med tilbud om fornying av den årlige avtalen. Merk deg at denne avtalen ikke fornyes automatisk, og at den kun gjelder for et år av gangen.

Gravfond:

I stedet for årlig stell, kan det opprettes et gravfond. Det betales da inn et beløp av deg til Oppdal kirkelige fellesråds konto for gravstell, og det er fellesrådet v/kirkevergen som har oversikt over disponible midler i fondet. Du bestemmer selv hvilket beløp som skal betales inn.

Det trekkes kr. 950,- pr. år for stell av gravstedet. Planting foregår på samme måte som beskrevet under "Årlig stell".

Det sendes ut melding til den som opprettet fondet, før midlene i fondet er oppbrukt, slik at du kan bestemme om du ønsker å betale inn mer penger til fondet, eller om du vil avslutte avtalen.

Hvis du ønsker mer informasjon om disse tilbudene, kan du kontakte oss på tlf. 72 40 42 90 (tirs- tors- og fredager kl. 10.00 - 14.00)

Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90


P.g.a Korona smittefare er
KONTORET STENGT
FOR BESØKENDE

uten avtale.

Åpnings og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


- Tirsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Onsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager  kl. 10:00 - 14:00
- Fredager    kl. 10:00 - 14:00

Ta gjerne kontakt!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

OPP