Oppdal Kirkelige Fellesråd
Oppdalskirkene
Meny

KALENDER

torsdag 30 november
Oppdal kirke
fredag 1 desember
Oppdal kirke
søndag 3 desember
OMM
Lønset kirke
tirsdag 5 desember
onsdag 6 desember
søndag 10 desember
Oppdal kirke
mandag 11 desember
St. Mikaels kapell
tirsdag 12 desember
12:00 Babysang
Oppdal kirke
torsdag 14 desember
Oppdal kirke
fredag 15 desember
Oppdal kirke
søndag 17 desember
Oppdal kirke
mandag 18 desember
Lønset kirke
onsdag 20 desember
Oppdal kirke

Stell av gravsteder

STELL AV GRAVSTEDER

Hvis du ønsker at vi skal sørge for at gravstedet(–ene) du er fester for skal stelles har vi to forskjellige ordninger for dette.

Årlig stell:

Dette er en avtale som inngås for et år (en sommer) av gangen.

Vi foretar planting, vanning og luking på gravstedet. Vi planter en gang pr. år, og normalt skjer dette etter at vi er sikre på at blomstene ikke fryser. Hvis blomstene visner i løpet av sommeren, skifter vi de ut.

Pris pr. år: kr. 1.100,–. Tillegg på 150,- for høstlyng. Faktura blir tilsendt for hvert år.

Fornyelse av avtalen: I løpet av våren hvert år sendes det ut skriv til alle som har tidligere har vært registrert, med tilbud om fornying av den årlige avtalen. Merk deg at denne avtalen ikke fornyes automatisk, og at den kun gjelder for et år av gangen.

Gravfond:

I stedet for årlig stell, kan det opprettes et gravfond. Det betales da inn et beløp av deg til Oppdal kirkelige fellesråds konto for gravstell, og det er fellesrådet v/kirkevergen som har oversikt over disponible midler i fondet. Du bestemmer selv hvilket beløp som skal betales inn.

Det trekkes kr. 1.100,– pr. år for stell av gravstedet. Planting foregår på samme måte som beskrevet under "Årlig stell".

Det sendes ut melding til den som opprettet fondet, før midlene i fondet er oppbrukt, slik at du kan bestemme om du ønsker å betale inn mer penger til fondet, eller om du vil avslutte avtalen.

Hvis du ønsker mer informasjon om disse tilbudene, kan du kontakte oss på tlf. 72 40 42 90 (mandag-torsdag kl. 10.00 – 14.00)

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL

E-post: post@oppdal.kirken.no

Telefon: 72 40 42 90

Åpnings- og telefontider for Oppdal Menighetskontor:

Mandag til torsdag fra kl 10:00-14:00

Ta gjerne kontakt for avtaler utenom åpningstiden.


Velkommen innom oss!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB