Oppdalskirkene
Kirkegårdene

Diverse skjema
KALENDER

søndag 1 august
Oppdal kirke
Minnesteinen for Vindalskirka.
søndag 8 august
Oppdal kirke
Eysteinkyrkja
søndag 15 august
Oppdalsmuseet
søndag 22 august
OMM
søndag 29 august
Oppdal kirke
søndag 5 september
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 12 september
Oppdal kirke
lørdag 18 september
Oppdal kirke
Oppdal kirke
Oppdal kirke
søndag 19 september
Andre steder
lørdag 25 september
St. Mikaels kapell
søndag 26 september
OMM
onsdag 29 september
St. Mikaels kapell
søndag 3 oktober
Lønset kirke
Oppdal kirke

Andre arrangementer 

Stell av gravsteder

STELL AV GRAVSTEDER

Hvis du ønsker at vi skal sørge for at gravstedet(–ene) du er fester for skal stelles har vi to forskjellige ordninger for dette.

Årlig stell:

Dette er en avtale som inngås for et år (en sommer) av gangen.

Vi foretar planting, vanning og luking på gravstedet. Vi planter en gang pr. år, og normalt skjer dette etter at vi er sikre på at blomstene ikke fryser. Hvis blomstene visner i løpet av sommeren, skifter vi de ut.

Pris pr. år: kr. 950,–. Faktura blir tilsendt for hvert år.

Fornyelse av avtalen: I løpet av våren hvert år sendes det ut skriv til alle som har tidligere har vært registrert, med tilbud om fornying av den årlige avtalen. Merk deg at denne avtalen ikke fornyes automatisk, og at den kun gjelder for et år av gangen.

Gravfond:

I stedet for årlig stell, kan det opprettes et gravfond. Det betales da inn et beløp av deg til Oppdal kirkelige fellesråds konto for gravstell, og det er fellesrådet v/kirkevergen som har oversikt over disponible midler i fondet. Du bestemmer selv hvilket beløp som skal betales inn.

Det trekkes kr. 950,– pr. år for stell av gravstedet. Planting foregår på samme måte som beskrevet under "Årlig stell".

Det sendes ut melding til den som opprettet fondet, før midlene i fondet er oppbrukt, slik at du kan bestemme om du ønsker å betale inn mer penger til fondet, eller om du vil avslutte avtalen.

Hvis du ønsker mer informasjon om disse tilbudene, kan du kontakte oss på tlf. 72 40 42 90 (tirs– tors– og fredager kl. 10.00 – 14.00)

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Adresseavisen
Den Norske Kirke
Opdalingen
OPP
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90

Sommerens åpnings- og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


- Tirsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager  kl. 10:00 - 14:00


Vi ønsker deg en god sommer. Ta gjerne kontakt.

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB