Oppdalskirkene
Kirkegårdene

Diverse skjema
KALENDER

søndag 17 oktober
Oppdal kirke
torsdag 21 oktober
lørdag 23 oktober
Oppdal kirke
søndag 24 oktober
OMM
Oppdal kirke
torsdag 28 oktober
søndag 31 oktober
Oppdal kirke
Oppdal kirke
torsdag 4 november
søndag 7 november
Oppdal kirke
Lønset kirke
torsdag 11 november
søndag 14 november
Oppdal kirke
torsdag 18 november
fredag 19 november
Oppdal kirke
lørdag 20 november
Oppdal kirke
søndag 21 november
Oppdal kirke
Oppdal kirke
torsdag 25 november
søndag 28 november
OMM
Lønset kirke
torsdag 2 desember
torsdag 9 desember
torsdag 16 desember

Andre arrangementer 

Stell av gravsteder

STELL AV GRAVSTEDER

Hvis du ønsker at vi skal sørge for at gravstedet(–ene) du er fester for skal stelles har vi to forskjellige ordninger for dette.

Årlig stell:

Dette er en avtale som inngås for et år (en sommer) av gangen.

Vi foretar planting, vanning og luking på gravstedet. Vi planter en gang pr. år, og normalt skjer dette etter at vi er sikre på at blomstene ikke fryser. Hvis blomstene visner i løpet av sommeren, skifter vi de ut.

Pris pr. år: kr. 950,–. Faktura blir tilsendt for hvert år.

Fornyelse av avtalen: I løpet av våren hvert år sendes det ut skriv til alle som har tidligere har vært registrert, med tilbud om fornying av den årlige avtalen. Merk deg at denne avtalen ikke fornyes automatisk, og at den kun gjelder for et år av gangen.

Gravfond:

I stedet for årlig stell, kan det opprettes et gravfond. Det betales da inn et beløp av deg til Oppdal kirkelige fellesråds konto for gravstell, og det er fellesrådet v/kirkevergen som har oversikt over disponible midler i fondet. Du bestemmer selv hvilket beløp som skal betales inn.

Det trekkes kr. 950,– pr. år for stell av gravstedet. Planting foregår på samme måte som beskrevet under "Årlig stell".

Det sendes ut melding til den som opprettet fondet, før midlene i fondet er oppbrukt, slik at du kan bestemme om du ønsker å betale inn mer penger til fondet, eller om du vil avslutte avtalen.

Hvis du ønsker mer informasjon om disse tilbudene, kan du kontakte oss på tlf. 72 40 42 90 (tirs– tors– og fredager kl. 10.00 – 14.00)

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Adresseavisen
Den Norske Kirke
OPP
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90

Åpnings- og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


- Tirsdager   kl. 10:00 - 14:00
- Torsdager  kl. 10:00 - 14:00

Ta gjerne kontakt for avtaler utenom åpningstiden.


Velkommen innom oss!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB