Oppdal Kirkelige Fellesråd
Oppdalskirkene
Gravplassene

Diverse skjema
KALENDER

søndag 3 juli
Oppdal kirke
Lønset kirke
søndag 10 juli
Oppdal kirke
19:00 Messe
Eysteinkyrkja
søndag 17 juli
Oppdal kirke
torsdag 21 juli
Oppdal kirke
lørdag 23 juli
Oppdal kirke
søndag 24 juli
Oppdal kirke
torsdag 28 juli
Oppdal kirke
søndag 31 juli
Oppdal kirke
19:00 Messe
Eysteinkyrkja
torsdag 4 august
Oppdal kirke
søndag 7 august
Oppdal kirke
Lønset menighet
torsdag 11 august
Oppdal kirke

Andre arrangementer 

Stell av gravsteder

STELL AV GRAVSTEDER

Hvis du ønsker at vi skal sørge for at gravstedet(–ene) du er fester for skal stelles har vi to forskjellige ordninger for dette.

Årlig stell:

Dette er en avtale som inngås for et år (en sommer) av gangen.

Vi foretar planting, vanning og luking på gravstedet. Vi planter en gang pr. år, og normalt skjer dette etter at vi er sikre på at blomstene ikke fryser. Hvis blomstene visner i løpet av sommeren, skifter vi de ut.

Pris pr. år: kr. 950,–. Faktura blir tilsendt for hvert år.

Fornyelse av avtalen: I løpet av våren hvert år sendes det ut skriv til alle som har tidligere har vært registrert, med tilbud om fornying av den årlige avtalen. Merk deg at denne avtalen ikke fornyes automatisk, og at den kun gjelder for et år av gangen.

Gravfond:

I stedet for årlig stell, kan det opprettes et gravfond. Det betales da inn et beløp av deg til Oppdal kirkelige fellesråds konto for gravstell, og det er fellesrådet v/kirkevergen som har oversikt over disponible midler i fondet. Du bestemmer selv hvilket beløp som skal betales inn.

Det trekkes kr. 950,– pr. år for stell av gravstedet. Planting foregår på samme måte som beskrevet under "Årlig stell".

Det sendes ut melding til den som opprettet fondet, før midlene i fondet er oppbrukt, slik at du kan bestemme om du ønsker å betale inn mer penger til fondet, eller om du vil avslutte avtalen.

Hvis du ønsker mer informasjon om disse tilbudene, kan du kontakte oss på tlf. 72 40 42 90 (tirsdag og torsdag kl. 10.00 – 14.00)

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Adresseavisen
Den Norske Kirke
OPP
Søndagsskole for voksne
Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kirken.no

Sentralbord: 72 40 42 90

Åpnings- og telefontider for
Oppdal Menighetskontor:


Tirsdag og torsdag fra kl 10:00-14:00

Ta gjerne kontakt for avtaler utenom åpningstiden.


Velkommen innom oss!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB