Oppdal Kirkelige Fellesråd
menighet
Meny

KALENDER

søndag 21 juli
Oppdal kirke
søndag 28 juli
Oppdal kirke
Eysteinkyrkja
søndag 4 august
Oppdal kirke
Lønset menighet
torsdag 8 august
søndag 11 august
Oppdal kirke
torsdag 15 august
søndag 18 august
Oppdalsmuseet
søndag 25 august
OMM - Kirkerommet

Info om dåp

 

OPPDALSMENIGHETENE ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL DÅP.

Hvordan gå fram for å få melde inn barnet til dåp?    

Link til skjema for innmelding av dåp finner du nederst på siden. 

Alle skal gjennomføre dåpssamtale før dåpsdagen. De som ikke er bosatt i Oppdal, tar kontakt med sitt lokale menighetskontor. Det er der dåpssamtalen skal gjennomføres. 

Før du klikker deg inn på skjemaet, er det greit å ha følgende klart:
– Personnr, navn og adresse på dåpsbarnet, mor og far.
– Telefonnr. og epostadresse til mor og far.
– Navn på faddere.  

Når du har kommet inn i skjemaet, vil du få opp datoer der det er muligheter for dåp. Dersom ønsket dato ikke kommer opp, er grunnen at det ikke er tilrettelagt for dåp i denne gudstjenesten, eller at det er fullt og dermed ikke mulighet for flere denne dagen.Da må du velge en annen dato.

  • Alle som er medlem i Den norske kirke kan få sine barn døpt. Det er en forutsetning for dåp av barn at de oppdras i kristen tro. Om verken mor eller far er medlem i Den norske kirke og ønsker barna sine døpt her, vil det være naturlig med en samtale med prest om dette. Samtalen vil ha som mål å tilrettelegge for at dåp skal kunne skje. 
  • I Den norske kirke er det mest vanlig med barnedåp. Barna kan døpes så snart det er praktisk mulig etter fødselen. Dåp finner vanligvis sted i menighetens gudstjeneste på en søndag.
  • Det er alltid mulig å bli døpt, og en blir aldri for gammel. Mange blir døpt som tenåringer i forbindelse med konfirmasjonsforberedelsene. Det er heller ikke uvanlig at foreldre som ikke er døpt tidligere lar seg døpe sammen med barn de ønsker døpt. Noen blir også døpt helt mot slutten av livet.
  • I Den norske kirke er dåpen gratis.
  • Det er en forutsetning for dåp at barn oppdras i den kristne tro. Sammen med foreldre og faddere er det menighetens ansvar å gi barnet opplæring. I våre menigheter har vi mange tilbud til barn for å hjelpe småbarnsfamilier med trosopplæring i en travel hverdag. Det første året i barnets liv tilbyr vi Babysang en gang i måneden. Datoer og mer info om Babysang. Vi vil ønske dere velkommen til å delta i menighetens trosopplæring! Les mer om trosopplæring og om våre tilbud til ulike aldersgrupper, se også under fanen "Topp – barn og ungdom".

 

Faddere: 

Som faddere kan bare velges personer som er medlem av Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Fadder må ha fylt 15 år. Den døpte skal ha minst to, og høyst seks faddere. Foreldre kan ikke være faddere. Minst to faddere må være tilstede ved dåpshandlingen. Det er fint om fadderne har mulighet til regelmessig kontakt og kan være en støtte for både barn og foreldre. 

Mer informasjon om dåp finner dere på www.kirken.no

Kirkerådet har også laget en film vedr. barnedåp, denne finner dere ved å klikke her

For å komme til skjema for innmelding: klikk her

Dersom du har problem med registreringa, kan du ta kontakt med Oppdal menighetskontor på tlf: 72 40 42 90.

Velkommen til dåp!

 


 

Lenker


Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Oppdal Menighetskontor
Aunevegen 22, 7340 OPPDAL

E-post: post@oppdal.kirken.no

Telefon: 72 40 42 90

Åpnings- og telefontider for Oppdal Menighetskontor:

Mandag til torsdag fra kl 10:00-14:00

Ta gjerne kontakt for avtaler utenom åpningstiden.


Velkommen innom oss!

https://oppdal.kirken.no/img/14_09_02_Logoer/Facebboklogo.jpg


Oppdalsmenighetene på FB

 https://oppdal.kirken.no/img/14_01_10_Trosoppplaering/topp_logo_symbol.jpg

Topp på FB